• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io will list GMX (GMX)

  2022-10-02 07:31:47 UTCอ่าน:33691
  Gate.io is going to commence GMX (GMX) trading on 02:00 PM October 5th, 2022 UTC.

  About GMX (GMX) :
  GMX is a decentralized spot and perpetuals exchange that offers transparent on-chain leverage trading, with zero price impact.
  The multi-chain protocol is currently live on the Avalanche and Arbitrum blockchains. Trading on the GMX exchange is supported by a unique multi-asset pool, GLP, where liquidity providers earn fees from market making, swap fees and leverage trading.
  Token symbol:GMX
  Token Contract (Arbitrum): 0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a
  Website:https://gmx.io/

  GMX (GMX) Trading starts: on 02:00 PM October 5th, 2022 UTC.

  Deposit GMX (GMX) at https://www.gate.io/myaccount/deposit/GMX
  Trade GMX (GMX) in USDT market via: https://www.gate.io/trade/GMX_USDT

  Gate.io is a Cryptocurrency Trading Platform Since 2013

  Top ranking, Trustworthy, Transparent


  Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals

  Download iOS/Android App right now.


  Follow us on social

  Twitter: https://twitter.com/gate_io

  Telegram:https://t.me/gateio

  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal

  Medium:https://medium.com/@gateio


  Gate.io Team

  Oct 2nd, 2022  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย