• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
สกุลเงิน ราคา % 24 h
วกกลับ

Gate.io’s Lending & Single-Asset Vault, A 7-Day Annualized Yield Up To 256.54%

2022-09-19 09:39:26 UTCอ่าน:10806

Today, the TORN lending pool has the highest 7-day annualized yield, reaching 256.54%; the STG lending pool has the highest lending ratio, up to 32.90%%; the USDT lending pool has the highest total lending volume at 1,775,040 USDT.

Launched in 2021, Gate.io’s Lending & Single-Asset Vault platform supports deposits and withdrawals at any time, without the risk of impermanent loss. Safe, reliable and easy for users to trade. Users can earn money by depositing idle assets into single-currency mining pools to provide liquidity.

More info at Gate.io Lending & Single-Asset Vault (Gate.io is planning to list single-currency lending pools one by one).
Join the LM N Lending & Single-Asset Vault Telegram Group to better communicate and discuss with friends and get the latest information on liquidity mining.*Learn more about Gate.io Lending & Single-Asset Vault:
(1)What is Gate.io Lending & Single-Asset Vault
(2)How to participate in liquidity mining on Gate.io website
(3)Your new investment option: A Complete Guide to [Lending & Single-Asset Vault]

Focus on GateEarn Live: Learn to Earn in a Secure and Easy Way
Room 👉 : GateEarn Live Special
Time: 4:00 UTC & 10:00 UTC, Every Thursday


Gateway to Crypto
Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly and easily on Gate.io


Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals

Download iOS/Android App right now.


Gate.io Community:
Twitter:https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gate_io
Instagram:https://www.instagram.com/gate.io/
Medium:https://medium.com/@gateio


Gate.io Team
September 19th,2022ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io