• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Has Now Enabled ETHW (EthereumPoW)and ETHF (EthereumFair) Deposits and Withdrawals

  2022-09-16 11:42:44 UTCอ่าน:32924
  Gate.io has enabled ETHW (EthereumPoW) and ETHF (EthereumFair) deposits and withdrawals. Users can now deposit or withdraw ETHW (EthereumPoW)and ETHF (EthereumFair) freely at Gate.io.

  Deposit ETHW (EthereumPoW)at:
  https://www.Gate.io/myaccount/deposit/ETHW
  Deposit ETHF (EthereumFair) at:
  https://www.Gate.io/myaccount/deposit/ETHF


  Gateway to Crypto
  Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly and easily on Gate.io

  Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
  Download iOS/Android App right now.

  Reach out to us!
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gate_io
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio
  Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

  Gate.io Team
  September 16, 2022


  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย