• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
วกกลับ

Gate.io Scheduled Spot Trading Engine Upgrade (Starts Sep 5, 14:00 UTC)

2022-09-02 07:45:28 UTC 23774
Gate.io is going to upgrade and optimize the spot trading engine from 14:00 – 14:10 UTC on September 5, 2022. The upgrade will take about 10 minutes and partial service of spot trading will be unavailable during the process. We expect there will be trading interruption (less than 1 second) and query interruption (less than 1 second). If you are an affected trader and API user, please adjust your strategies beforehand.
Affected services:
All spot trading pairs
This upgrade will bring improved performance and capacity and allow us to deliver better trading service to our users. Thank you for your understanding and continued support.


Gateway to Crypto
Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly and easily on Gate.io

Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
Download iOS/Android App right now.

Reach out to us!
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram: https://t.me/gate_zh
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio
Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

Gate.io Team
September 2, 2022

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io