• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Copy Trading: Announcement Of The Results Of Upgrade Competition #1

  2022-08-18 06:17:52 UTCอ่าน:26248
  Upgrade competition #1 has come to a successful end. We received a lot of applications from excellent traders, and maka a careful selection. Finally, one trader was selected to receive upgrade benefits.

  Ranking of the activity indicators in upgrade competition #1  The trader who meets the upgrade requirements of upgrade competition #1


  Trader's ID: 币圈浩博

  Upgrade benefits in the event: upgrade from primary to intermediate

  Data performance at the end of the event


  Thank you very much to every trader who actively participated in this event . For traders who cannot get the upgrade benefits or fail to participate in this event, we will launch the upgrade competition #2 and other activities in the future. Looking forward to your participation!

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย