• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    ปรับเปลี่ยนสีชาร์ตแท่งเทียน
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
Web3 เอ็กซ์เชนจ์
หน้าแรก Join the Gate.io GateKeepers!

Join the Gate.io GateKeepers!

2022-07-27 14:43:54 UTC 18026 อ่าน


Over the past 9 years, we have built a thriving community of users who enjoy our product offerings and have become a gateway to crypto and wealth for many. Now it is time to take our association to the next level - we would like to invite you to become a Gatekeeper!
Since we started our Gatekeeper program, we have empowered community members worldwide.
There are many perks to being a Gatekeeper – you interact and work closely with our team, connect with like-minded crypto enthusiasts, become the voice of our project, and be part of our growing tribe. But that’s not all; you can earn incentives for your active participation in the program.

Rewards and Benefits
1. As a GateKeeper, you’ll be entitled to various benefits, rewards, access to exclusive channels and more!

2. Contribute to the growth and strenght of our community and earn rewards.

3. Rewards are based on the quantity and quality of your work.

Do you think you have what it takes to work with other Gatekeepers to spread the crypto good news to the world? Apply with the link belowภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io