• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
แลกเปลี่ยน Web3
สกุลเงิน ราคา % 24 h
วกกลับ

Gate.io Suspends Deposit & Withdrawal Services of ZMT

2022-07-20 11:39:49 UTCอ่าน:19663
According to Zipmex's official announcement, a combination of circumstances beyond their control has occurred. To ensure asset safety of Gate.io users, deposit and withdrawal services of ZMT will be suspended on Gate.io until the issues are resolved. We will monitor the situation and update you as soon as services are restored. Thank you for your understanding and support.

Zipmex's official Twitter announcement: https://twitter.com/zipmex/status/1549699440302166016?s=21&t=OzUhCxBTURAWHLCBjmKDFA


Gateway to Crypto
Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly and easily on Gate.io

Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
Download iOS/Android App right now.

Reach out to us!
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram: https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio
Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

Gate.io Team
July 20th, 2022


ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io