• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Faster And Easier To Upgrade: Copy Trading Traders Quick- upgrade Competition

  2022-07-06 06:49:44 UTCอ่าน:49890
  In order to help more excellent traders quickly upgrade, Gate.io launch traders upgrade tournament. By participating in the event, traders do not need to meet the requirements of the traditional upgrade, as long as they meet the requirements of the event, they can upgrade immediately.

  Competition system

  1. Competition period: 2022.07.06 16:00:00 (UTC)~2022.08.06 16:00:00 (UTC)

  2. Click: Fill in your UID to participate in the event with one click

  3. Upgrade rules: Traders of the same level can be directly and automatically upgraded once they rank Top 3 in three or more indicators of the six: [Total Equity], [AUM], [ROI], [ROI Amount], [Maximum Drawdown Rate], [Win Rate]


  4.Notice:
  <1> A unified ranking and announcement will be made on the last day of the event. There are a total of 3 places for each upgrade, if the number of people who meet the conditions for the upgrade is >3, it will be prioritized according to the order submitted by the trader;
  <2> If the ranking of a certain indicator is the same, then we will compare other indicators in the order of [total equity, ROI, AUM, ROI Amount, win rate, maximum drawdown rate] ; there will be no juxtaposition;
  <3> Traders of different levels must meet the conditions of the following indicators at the same time, otherwise the ranking is invalid.


  Gate.io reserves the right to the final interpretation of this event.

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย