• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Completed TONC to EVER Ticker Change and to Open EVER Market

  2022-03-22 04:39:19 UTCอ่าน:29150
  According to the TON Crystal (now Everscale) team, the TON Crystal (TONC) has been rebranded to Everscale (EVER). Gate.io has now completed ticker change for all users and will start the EVER trading on March 18th, 2022 at 04:00 AM UTC.

  Deposit EVER at:https://www.gate.io/myaccount/deposit/EVER
  Trade EVER at
  https://www.gate.io/trade/EVER_USDT
  Learn more about the token rebranding:https://twitter.com/FiatBubble/status/1458471106977878027


  Gate.io is a Cryptocurrency Trading Platform Since 2013
  Top ranking, Trustworthy, Transparent


  Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
  Download iOS/Android App right now.

  Reach out to us!
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gate_io
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio
  Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

  Gate.io Team
  March 17, 2022


  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย