• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Supports Upcoming Filecoin (FIL) Mainnet Upgrade

  2022-03-01 04:59:59 UTCอ่าน:28746
  According to the Filecoin (FIL) team, a Filecoin (FIL) upgrade will be activated at epoch 1594680, estimated on 1 March,2022. Gate.io supports this upgrade and will suspend Filecoin (FIL) deposits and withdrawals during the process. Deposits and withdrawals will be resumed as soon as possible after this upgrade. Filecoin (FIL) trading will not be affected.
  The upgrade will enable SnaDeals, which speeds up the process of incorporating data into existing capacity sectors.
  Thank you for your understanding and continued support.
  Learn more:
  https://zondax.ch/press/filecoin-v15-network-upgrade-ohsnap-2
  https://github.com/filecoin-project/community/discussions/74?sort=new#discussioncomment-1922550


  Gate.io is a Cryptocurrency Trading Platform Since 2013
  Top ranking, Trustworthy, Transparent


  Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
  Download iOS/Android App right now.

  Reach out to us!
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gate_io
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio
  Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

  Gate.io Team
  Feb 28, 2022

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย