• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Completed Vulcan Forged (PYR) Hardfork and Token Swap

  2022-01-20 03:38:46 UTCอ่าน:25276
  According to the Vulcan Forged announcement, a PYR hard fork and token swap was made based on the snapshot taken on Dec 23, 2021 to render the previous $PYR token unusable for the hacker. Gate.io has now completed the token swap and distributed new PYR tokens for users and will support new PYR token deposits and withdrawals.

  Swap Rate: 1:1
  Snapshot time:
  Ethereum block height 13861639 (2021–12–23 01:19:35 PM UTC)
  Polygon(MATIC) block height 22869063 (2021–12–23 01:19:44 PM UTC)
  New token contracts:

  Ethereum: 0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682
  Polygon: 0x430EF9263E76DAE63c84292C3409D61c598E9682

  Please note, Gate.io will only support the new PYR tokens; any old PYR tokens deposits after the snapshot time will not be credited.


  Deposit PYR at:https://www.gate.io/myaccount/deposit/PYR
  Trade PYR at https://www.gate.io/trade/PYR_USDT
  Trade PYR at https://www.gate.io/trade/PYR_ETH

  Learn more:
  https://vulcanforgedco.medium.com/a6af501faaf4

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย