• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Will List Socean Staked Sol(SCNSOL)

  2022-01-13 11:44:39 UTCอ่าน:56419
  Gate.io is going to commence Socean Staked Sol(SCNSOL) trading on Januray 14th 8:00am, 2022 UTC.

  About SCNSOL:
  Socean is a fully autonomous, fully transparent algorithmic stake pool on Solana. Socean are committed to unlocking the value of staked SOL for use in the Solana eco, improving staking returns for users and increasing decentralisation on the Solana network.

  Token symbol:SCNSOL
  Website:https://www.socean.fi

  SCNSOL/USDT Trading starts: Januray 14th 8:00am, 2022 UTC

  Deposit SCNSOL at https://www.gate.io/myaccount/deposit/SCNSOL
  Trade SCNSOL in USDT market via: https://www.gate.io/trade/SCNSOL_USDT
  Trade SCNSOL in ETH market via:https://www.gate.io/trade/SCNSOL_ETH

  Gate.io is a Cryptocurrency Trading Platform Since 2013

  Top ranking, Trustworthy, Transparent


  Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals

  Download iOS/Android App right now.


  Follow us on social

  Twitter: https://twitter.com/gate_io

  Telegram:https://t.me/gateio

  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal

  Medium:https://medium.com/@gateio


  Gate.io Team

  Jan 13th, 2022  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย