• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
สกุลเงิน ราคา % 24 h
วกกลับ

Lucky Draw With Gate.io Win $3,000 in Leveraged Token Prizes Reward Distributed Announcement

2021-12-10 10:45:27 UTCอ่าน:66742

‘Lucky Draw With Gate.io, Win $3,000 in Leveraged Token Prizes’ campaign was a huge success, thank you all for participating!

Activity I: Trade Leveraged Tokens to Win $100 Every Day

Reward information & the winners list are as follows:


Activity II: Exclusive Giveaways of $500 to Our Friends
Winners’ UID (The list is not inclusive)

75*****5

62*****3

55*****8

70*****5

61*****5


Congratulations to all winners!

Rewards have been distributed to all winners. View the reward you received at “
My Wallets”–“ My Billing Details”.
For details and rules of the activity, please visit [Lucky Draw With Gate.io, Win $3,500 in Leveraged Token Prizes]

We will continue to provide you with the very best activities, so please stay tuned!

Gate.io reserves the right of final interpretation of this activity. If you have any questions, please contact us through live chat.


Gate.io is a Cryptocurrency Trading Platform Since 2013
Top ranking, Trustworthy, Transparent

Sign up
to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
Download iOS/Android App right now.

Follow us on social
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

Gate.io Team
Dec 10, 2021


ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io