• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
แลกเปลี่ยน Web3
วกกลับ

How to Share Strategies

2021-10-20 03:24:07 UTC 39940
How do I share my strategies

Click "Copy Trading" in the navigation bar on Gate.io homepage, then click [My Strategies] - [My Page] in the left-side column. Then click [Share] in the upper-right box and the message "Link to My Home is copied successfully" will be prompted in the bottom-left corner.

You can paste the link to share with whomever you would like to. The one who receives the link can then click to enter this strategy details page and copy the strategy.


How to view my profit sharing strategies

Click "Copy Trading" on the navigation bar. Then select "My Strategies" - "Profit Sharing Records" to view details.


①To view expected commission and cumulative received commission.
②To view all strategies, active strategies or historical strategies.
③To view details of a strategy, including its time of creation, strategy type, market, total copies, copiers' funds, copy's profit, expected commission, cumulative received commission, etc.How do I share someone else's strategies?

Click "Copy Trading" in the navigation bar on Gate.io homepage, then click [Strategy Pool] or [Leaderboard] in the left-side column. Select your preferred strategy from a list of existing strategies and click the user profile picture to see details. Click [Share] in the upper-right box and then the message "Link to My Home is copied successfully" will be prompted in the bottom-left corner. You can paste the link to share with whomever you would like to.

The one who receives the link can then click to enter the strategy details page and copy the strategy.

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io