• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
วกกลับ

Gate.io will list Helium(HNT)

2021-05-14 05:27:47 UTC 198790
Gate.io is going to commence Helium(HNT) trading on May.14, 2021 08:00 PM UTC.

About HNT:
The Helium blockchain is a new, open source, public blockchain created entirely to incentivize the creation of physical, decentralized wireless networks. Today, the Helium blockchain, and its tens of thousands of Hotspots, provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Token symbol:HNT
Website:https://www.helium.com


Helium(HNT)/USDT Trading starts: May.14, 2021 08:00 PM UTC

Deposit Helium(HNT) at https://www.gate.io/myaccount/deposit/HNT
Trade Helium(HNT) in USDT market via: https://www.gate.io/trade/HNT_USDT
Trade Helium(HNT) in ETH market via:https://www.gate.io/trade/HNT_ETH

Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.

Gate.io Team
May 14, 2021

Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io