• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io will list GYEN(GYEN)

  2021-05-12 02:53:56 UTCอ่าน:226859
  Gate.io is going to commence GYEN(GYEN) trading on May.12, 2021 08:00 UTC.

  About GYEN:
  GYEN is the first regulated Japanese Yen stablecoin issued by GMO-Z.com Trust Company.
  Token symbol:GYEN
  Website:https://stablecoin.z.com/gyen/

  Risk Warning: Please be sure to note that GYEN is a Japanese yen stable currency that is pegged to the Japanese yen at a 1:1 ratio. Please do not participate at too high or too low prices to avoid losses.

  GYEN(GYEN)/USDT Trading starts: May.12, 2021 08:00 UTC

  Deposit GYEN(GYEN) at https://www.gate.io/myaccount/deposit/GYEN
  Trade GYEN(GYEN) in USDT market via: https://www.gate.io/trade/GYEN_USDT
  Trade GYEN(GYEN) in ETH market via:https://www.gate.io/trade/GYEN_ETH

  Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


  Gate.io Team
  May 12, 2021

  Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
  Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
  Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

  Follow us on social
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram:https://t.me/gateio
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย