• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
สกุลเงิน ราคา % 24 h
วกกลับ

Gate.io Has Added Hacken Token(HAI) Margin Trading&Lending

2021-04-20 01:51:18 UTCอ่าน:46105
Gate.io has added Hacken Token(HAI) margin trading (HAI/USDT), allowing up to 3X leverage.
At the same time, margin lendin g and borrowing of the coin are available. You can lend your HAI to earn passive income (3.65%-365% APR).
Margin trading allow long and short positions and can facilitate price discovery as well as forming a more stable market. As a trader, you can borrow HAI to short it or borrow USDT to long it. For holders, you can lend your HAI to margin traders to earn interest on your holdings.
The Gate.io lending market is a peer to peer market where all the loans and borrowings are made between users. Gate.io does not participate in lending or borrowing.

Trade HAI at https://www.gate.io/margin_trade/HAI_USDT
Borrow HAI at https://www.gate.io/margin/borrow/HAI_USDT
Lend HAI at https://www.gate.io/margin/lend/HAI
Deposit HAI at https://www.gate.io/myaccount/deposit/HAI

About HAI
Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Eco. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subion fees as well as purchasing additional services within the Hacken Eco including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


Gate.io Team
April 20, 2021

Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io