• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
แลกเปลี่ยน Web3
วกกลับ

Gate.io will list Polkamon(PMON)

2021-03-31 14:17:52 UTC 101491
Gate.io is going to commence Polkamon(PMON)trading on Apr.01, 2021 02:00 UTC.

About PMON:
As digital collectibles, Polkamon can be utilized by ever growing blockchain-based ecos. Polkamon are of unmatched visual appeal and value. With native mobile apps you can explore and present your collection.
Token symbol:PMON
Website:https://polkamon.com


Polkamon(PMON)/USDT Trading starts: Apr.01, 2021 02:00 UTC

Deposit Polkamon(PMON)at https://www.gate.io/myaccount/deposit/PMON
Trade Polkamon(PMON) in USDT market via: https://www.gate.io/trade/PMON_USDT
Trade Polkamon(PMON) in ETH market via:https://www.gate.io/trade/PMON_ETH

Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.

Gate.io Team
March 31, 2021

Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io