• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Daily Smart Quantitative Earnings Ranking Launched, Today’s Top Earning Strategy Reached 38613.36 USDT

  2021-03-27 03:00:59 UTCอ่าน:44355
  Gate.io’s smart quantitative trading strategy has provided a number of quantitative strategies for beginners and experienced traders since being launched in September 2020. We launched a range of quantitative strategies with many features, such as, backtesting, one-click copy trading , leaderboards and much more. The total investment amount exceeded $300 million! We will announce the latest returns rankings daily. You are welcome to copy successful traders’ and experience smart high-yield quantitative trading.

  Today’s Smart Quantitative Earnings Ranking

  From the ongoing strategies, the highest total earning feature is [Spot Grid], and the trading pair [EOS/USDT], with an annualized return of [3040.71%]. Total earnings have been [38613.36 USDT] with the trading strategy being copied [0] times. The initial creator of this trading strategy will earn 5% of all profits from the strategy.
  Click the “Details” button on the right side of the ranking and view details of each trading masters’ strategy. Click the “Copy” button to follow their strategies.
  Explore one-click copy trading now: https://www.gate.io/rank#strategybot

  Brief Introduction of One-click Copy Trading
  The one-click copy trading function will allow users to choose trusted traders to follow/copy trade quantitative strategies based on comprehensive consideration of annualized yield rate, total return, running time of strategies and other factors. The will automatically replicate and ute the creator’s strategy, helping users to obtain the exact same target return as professional investors. s. This feature is suitable for amatuer investors and novice users who are not familiar with quantitative strategies. Professional investors are also welcomed to enter the leaderboard and earn up to 5% profit share.

  *Please keep in mind that following other traders’ investment decisions still carries a fair amount of risk, and this is non-principal-protected trading and may expose you to asset losses. Please uate the risk carefully before using the one-click copy trading function.

  Access to one-click copy trading on website: https://www.gate.io/strategybot


  You can also directly enter the quantitative trading center page by clicking “Quantitative” at the top of the homepage.


  Access to mobile quantitative strategy:


  Our smart quantitative trading strategy repository includes six quantitative strategies for users to choose from, such as: grid trading, future grids, MACD (Moving Average Convergence / Divergence), MACD-RSI, double moving average, and dual average-RSI. Meanwhile, leverage settings can increase the capital gains and help obtain multiple returns. We’re committed to introducing various special quantitative strategies to meet the trading demands of more users. Stay tuned!

  About Quantitative Trading
  What is quantitative trading: https://www.gate.io/cn/help/video/science/17403

  About Grid Trading
  Grid trading manual: https://www.gate.io/en/help/trade/gridtrade/17684
  Grid trading (video): https://www.gate.io/en/help/trade/gridtrade/17752

  About MACD
  MACD quantitative strategy help center:
  https://www.gate.io/en/help/trade/gridtrade/17903
  MACD Cryptopedia: https://www.gate.io/en/bitwiki/detail/652

  About Double Averages
  Dual moving average quantitative strategy:
  https://www.gate.io/en/help/trade/gridtrade/17902
  Double averages Cryptopedia: https://www.gate.io/en/bitwiki/detail/656

  About MACD-RSI Quantitative Strategy
  MACD-RSI quantitative strategy help center:
  https://www.gate.io/en/help/trade/quantstregies/19099

  About the Double SMA-RSI Quantitative Strategy
  Double SMA-RSI quantitative strategy manual:
  https://www.gate.io/en/help/trade/quantstregies/19100  Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


  Gate.io Team
  March 27, 2021

  Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
  Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
  Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

  Follow us on social
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram:https://t.me/gateio
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย
  ต้องการไปที่ Gate.TR?
  Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
  คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io