• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
สกุลเงิน ราคา % 24 h
วกกลับ

Gate.io Has Added Anchor Protocol(ANC) Margin Trading&Lending

2021-03-25 02:04:32 UTCอ่าน:40155
Gate.io has added Anchor Protocol(ANC) margin trading (ANC/USDT), allowing up to 3X leverage.
At the same time, margin lendin g and borrowing of the coin are available. You can lend your ANC to earn passive income (3.65%-365% APR).
Margin trading allow long and short positions and can facilitate price discovery as well as forming a more stable market. As a trader, you can borrow ANC to short it or borrow USDT to long it. For holders, you can lend your ANC to margin traders to earn interest on your holdings.
The Gate.io lending market is a peer to peer market where all the loans and borrowings are made between users. Gate.io does not participate in lending or borrowing.

Trade ANC at https://www.gate.io/margin_trade/ANC_USDT
Borrow ANC at https://www.gate.io/margin/borrow/ANC_USDT
Lend ANC at https://www.gate.io/margin/lend/ANC
Deposit ANC at https://www.gate.io/myaccount/deposit/ANC

About ANC
ANC is designed to capture a portion of Anchor's yield, allowing its value to scale linearly with Anchor's assets under management (AUM). Anchor distributes protocol fees to ANC stakers pro-rata to their stake, benefitting stakers as adoption of Anchor increases -- stakers of ANC are incentivized to propose, discuss, and vote for proposals that further merit the protocol.

Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


Gate.io Team
March 25, 2021

Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io