• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    ปรับเปลี่ยนสีชาร์ตแท่งเทียน
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
ประกาศ
การเคลื่อนไหว
รายงานทุกสองสัปดาห์
Institutional&VIP
Gate Learn
Delisting
ประตูความมั่งคั่ง
รายการใหม่
Gate Charity
การเงิน
การแข่งขันเทรด
Deposit & Withdrawal
ETF
ถ่ายทอดสด
Gate Card
Token Rename
ประกาศจากทางเว็บไซต์ Gate.io Has Added SuperFarm(SUPER) Margin Trading&Lending
Gate.io Has Added SuperFarm(SUPER) Margin Trading&Lending
2021-03-25 01:25:29 UTC 59682 อ่าน
Gate.io has added SuperFarm(SUPER) margin trading (SUPER/USDT), allowing up to 3X leverage.
At the same time, margin lendin g and borrowing of the coin are available. You can lend your SUPER to earn passive income (3.65%-365% APR).
Margin trading allow long and short positions and can facilitate price discovery as well as forming a more stable market. As a trader, you can borrow SUPER to short it or borrow USDT to long it. For holders, you can lend your SUPER to margin traders to earn interest on your holdings.
The Gate.io lending market is a peer to peer market where all the loans and borrowings are made between users. Gate.io does not participate in lending or borrowing.

Trade SUPER at https://www.gate.io/margin_trade/SUPER_USDT
Borrow SUPER at https://www.gate.io/margin/borrow/SUPER_USDT
Lend SUPER at https://www.gate.io/margin/lend/SUPER
Deposit SUPER at https://www.gate.io/myaccount/deposit/SUPER

About SUPER
SuperFarm is a cross-chain DeFi protocol that allows users to deploy crypto and NFT farms with no code required!

Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


Gate.io Team
March 25, 2021

Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio
แชร์โพสต์
บทความที่เกี่ยวข้อง
Gate.io Celebrated a Memorable "Bitcoin Pizza Day" in Ho Chi Minh City, Vietnam... GateLive Live Mining Program - Bonuses Distribution Announcement (May 13-May 19)... Airdrop เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ถือ GT: ข้อเสนอสต... GateLive 11th Anniversary Carnival丨ปลดล็อกของขวัญมากมาย... GateLive Crypto Talk: การเพิ่มขึ้นของ Solana และ TON - เหต... ข้อเสนอเริ่มต้นฟรีของ Gate.io: MAGA(MAGA) และปร...
ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io