• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io will list UniMex Network(UMX)

  2021-03-24 06:34:26 UTCอ่าน:57452
  Gate.io is going to commence UniMex Network(UMX) trading on Mar.24, 2021 09:00 UTC.

  About UMX:
  UniMex is an innovative onchain margin-trading platform entirely contained within Uniswap. Which means that shorts/longs are directly uted on Uniswap, rather than through an offchain approach e.g. through a 0x relayer. Margin traders are charged fees which are disbursed to lenders as a reward for supplying liquidity to lending pools.
  Token symbol:UMX
  Website:https://unimex.network

  UniMex Network(UMX)/USDT Trading starts: Mar.24, 2021 09:00 UTC

  Deposit UniMex Network(UMX) at https://www.gate.io/myaccount/deposit/UMX
  Trade UniMex Network(UMX) in USDT market via: https://www.gate.io/trade/UMX_USDT
  Trade UniMex Network(UMX) in ETH market via:https://www.gate.io/trade/UMX_ETH

  Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


  Gate.io Team
  March 24, 2021

  Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
  Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
  Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

  Follow us on social
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram:https://t.me/gateio
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย