• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
วกกลับ

Gate.io Has Added Render(RNDR) Margin Trading&Lending

2021-03-19 07:41:41 UTC 53760
Gate.io has added Render(RNDR) margin trading (RNDR/USDT), allowing up to 3X leverage.
At the same time, margin lendin g and borrowing of the coin are available. You can lend your RNDR to earn passive income (3.65%-365% APR).
Margin trading allow long and short positions and can facilitate price discovery as well as forming a more stable market. As a trader, you can borrow RNDR to short it or borrow USDT to long it. For holders, you can lend your RNDR to margin traders to earn interest on your holdings.
The Gate.io lending market is a peer to peer market where all the loans and borrowings are made between users. Gate.io does not participate in lending or borrowing.

Trade RNDR at https://www.gate.io/margin_trade/RNDR_USDT
Borrow RNDR at https://www.gate.io/margin/borrow/RNDR_USDT
Lend RNDR at https://www.gate.io/margin/lend/RNDR
Deposit RNDR at https://www.gate.io/myaccount/deposit/RNDR

About RNDR
The Render Network is designed to connect users looking to perform render jobs with people who have idle GPUs to process the renders. Owners would connect their GPUs to the Render Network in order to receive and complete rendering jobs using OctaneRender. Users would send RNDR to the individual performing the render work and OTOY would receive a small percentage of RNDR for facilitating the transaction and running the Render Network.

Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


Gate.io Team
March 19, 2021

Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io