• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
วกกลับ

Gate.io Has Added PancakeSwap(CAKE) Perpetual Contract

2021-03-11 02:53:12 UTC 67983
Gate.io has added CAKE/USDT perpetual contract trading (USDT margin), supporting up to 20X leverage.
Trade CAKE/USDT perpetual contract at: https://www.gate.io/futures_trade/USDT/CAKE_USDT

You can also practice your skills at your demo account, risk free via:
https://www.gate.io/testnet/futures_trade/USDT/CAKE_USDT

About PancakeSwap(CAKE)
PancakeSwap is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain, with lots of other features that let you earn and win tokens. It's fast, cheap, and anyone can use it.

Learn more about CAKE/USDT perpetual contract specifications:
https://www.gate.io/futures_market_info/usdt/CAKE_USDT/market_info

About Gate.io Perpetual Contract Market
Gate.io's perpetual contract market is the most active market in the world, with a daily volume up to 0.4 billion USDT. We have accumulated over 1000 BTC in our insurance fund to cover losses due to liquidation. We offer up to 100X leverage for BTC and support high leverage of 20X or 50X for a dozen of other assets, such as ETH,EOS,LTC,BCH,BSV and more. We use composite indices from several exchanges to mark liquidation, thus avoiding unnecessary liquidation. The futures market has been running stably and significantly reduced investors’ risk.
Please note, perpetual contracts are of high leverage and incur a high risk. Please trade within your financial capacity.

About Margin Currency Types in Gate.io Perpetual Contract Market
Currently, there are two margin currencies, BTC and USDT, in Gate.io perpetual contract markets. Based on the margin currency, we group perpetual contracts into two separate groups, USDTmargined perpetual Contracts and BTCmargined Perpetual respectively. To trade any BTC margined perpetual contract, you have to transfer in BTC to your BTC Perpetual Contracts Account as margin, where PNL is also settled in BTC. To trade any USDT margined perpetual contracts, you have to transfer in funds to your USDT Perpetual Contracts Account, where PNL is also settled in USDT. USDT margined perpetual, using a stablecoin as margin and currency to settle Profit and Loss, they eliminate the volatility in return caused by BTC price fluctuations, which are considered a better fit to beginners.

Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


Gate.io Team
March 11, 2021

Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io