• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
วกกลับ

Gate.io Has Added PancakeSwap (CAKE) Margin Trading&Lending

2021-02-24 01:23:31 UTC 70592
Gate.io has added PancakeSwap (CAKE) margin trading (CAKE/USDT), allowing up to 3X leverage.
At the same time, margin lendin g and borrowing of the coin are available. You can lend your CAKE to earn passive income (3.65%-365% APR).
Margin trading allow long and short positions and can facilitate price discovery as well as forming a more stable market. As a trader, you can borrow CAKE to short it or borrow USDT to long it. For holders, you can lend your CAKE to margin traders to earn interest on your holdings.
The Gate.io lending market is a peer to peer market where all the loans and borrowings are made between users. Gate.io does not participate in lending or borrowing.

Trade CAKE at https://www.gate.io/margin_trade/CAKE_USDT
Borrow CAKE at https://www.gate.io/margin/borrow/CAKE_USDT
Lend CAKE at https://www.gate.io/margin/lend/CAKE
Deposit CAKE at https://www.gate.io/myaccount/deposit/CAKE


About CAKE
PancakeSwap is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain, with lots of other features that let you earn and win tokens. It's fast, cheap, and anyone can use it.

Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


Gate.io Team
February 24, 2021

Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io