• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Has Added Mdex (MDX) Margin Trading&Lending

  2021-02-22 03:46:27 UTCอ่าน:67606
  Gate.io has added Mdex (MDX) margin trading (MDX/USDT), allowing up to 3X leverage.
  At the same time, margin lendin g and borrowing of the coin are available. You can lend your MDX to earn passive income (3.65%-365% APR).
  Margin trading allow long and short positions and can facilitate price discovery as well as forming a more stable market. As a trader, you can borrow MDX to short it or borrow USDT to long it. For holders, you can lend your MDX to margin traders to earn interest on your holdings.
  The Gate.io lending market is a peer to peer market where all the loans and borrowings are made between users. Gate.io does not participate in lending or borrowing.

  Trade MDX at https://www.gate.io/margin_trade/MDX_USDT
  Borrow MDX at https://www.gate.io/margin/borrow/MDX_USDT
  Lend MDX at https://www.gate.io/margin/lend/MDX
  Deposit MDX at https://www.gate.io/myaccount/deposit/MDX

  About MDX
  Mdex is an automatic market-making decentralized exchange based on the concept of fund pools. Mdex proposes and implements a dual-chain DEX model based on the Heco Chain and Ethereum. Mdex combines the advantages of the low transaction fees of the Heco chain and the prosperity of the Ethereum eco. With MDEX, users can also participate in dual mining mechanism of liquidity mining and trade mining. Mdex is committed to building the largest DeFi platform integrating DEX, IMO and DAO on the Heco and Ethereum.

  Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


  Gate.io Team
  February 22, 2021

  Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
  Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
  Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

  Follow us on social
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram:https://t.me/gateio
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย
  ต้องการไปที่ Gate.TR?
  Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
  คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io