• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io will list Tornado Cash (TORN)

  2021-02-09 02:14:43 UTCอ่าน:54136
  Gate.io is going to commence Tornado Cash (TORN) trading on Feb.9, 2021 05:00 UTC.

  About TORN:
  Tornado Cash is a decentralized protocol based on zero knowledge proofs. Tornado Cash protocol is fully decentralized and owned by the community.
  Token symbol:TORN
  Website:https://tornado.cash

  TORN/USDT Trading starts: Feb.9, 2021 05:00 UTC

  Deposit TORN at https://www.gate.io/myaccount/deposit/TORN
  Trade TORN in USDT market via: https://www.gate.io/trade/TORN_USDT
  Trade TORN in ETH market via:https://www.gate.io/trade/TORN_ETH

  Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.

  Gate.io Team
  February 9, 2021

  Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
  Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
  Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

  Follow us on social
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram:https://t.me/gateio
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย