• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
แลกเปลี่ยน Web3
วกกลับ

Gate.io Leveraged ETF Trading Daily Competition: Up To $50k Rewards to be Won

2021-01-22 12:18:38 UTC 51869
Gate.io has launched the daily competition for leveraged ETF trading with $50,000 in rewards. Everyday, we will choose 200 winners ranked by their 24 hours trading volume for the consecutive 7 days. A large number of rewards are for the taking. Join now to claim them!

1. Duration
Jan 22nd, 2021--Jan 29th 2021(7 days in total)
During these ten consecutive days, participants will be ranked on a daily basis.

2.Rewards
Contest results of the previous 24 hours will be calculated daily after 10:00 GMT (rewards will be distributed the following day)

Daily Rewards
1st Place: 645 PRQ (about $800)
2nd Place: 3,120 ABBC (about $600)
3rd Place: 2,870 FIN (about $480)
4th Place: 280 PRQ (about $350)
5th Place: 160 PRQ (about $200)
6th-60th Place: 310 VIDYX (about $50)
61st-120th Place: 125 VIDYX (about $20)
121st-200th Place: 60 VIDYX (about $10)

Daily trading volume should exceed $50.
Fill in the form to participate:
https://www.gate.io/en/questionnaire/82?ch=form2etf

*Share the poster (The competition poster will be uploaded to Gate.io announcements soon)


3.Rules
(1) The trading volume is calculated in the following formula:
*(Buy volume + Sell volume) (excluding trading between one individual’s accounts)
(2) To ensure fairness, due to different trading fees among different VIPs, trading volume will eliminate the difference in user fees multiplied by (actual fee/VIP10 fee).
(3) To ensure fairness, due to different trading fees for referral rewards, trading volume will be normalized by the presence or absence of a referrer to eliminate the difference in user fee costs.

*Notes:
Total trading volume is the cumulative volume of all leveraged ETF tokens traded during the contest period
For fairness of the competition, irregular trading, such as profit diversion through other accounts, will be excluded and the eligibility for the prize will be passed on to the next user.
Only KYC users are eligible to participate in this competition. A KYC user can only use one account to participate, and sub-accounts cannot participate in this competition through means of a separate account. Also, sub-account data is included in the total volume of trading.
Risk warning: please note that crypto markets fluctuate, and be cautious before engaging in trading activities.

Introduction of Leveraged ETF
ETF products have their leverage rates adjusted according to the target leverage, based on daily profits and losses. Profit will open positions, and losses will reduce positions. Users do not need to pay margin when trading leveraged products, and only by simply buying and selling coins, can you achieve the purpose of trading leverage. No additional contract funding rate is charged, which reduces the actual leverage overhead and leverage risk for users by optimizing fund management.

Important notice: The digital token market is subject to high volatility. Multiple leveraged ETF products will lead to more fluctuating prices, which increases a higher risk of profit and loss. Please make sure you understand all aspects in detail and participate with caution. Due to the timed and temporary position adjustments, the ups and downs of a period are not always the target leverage multiplier. ETF products are hedged by the perpetual contract market. This Means profit will open positions and loss will reduce positions. Consequently, leveraged ETFs are not a good choice for long-term holdings due to the adjustment mechanism and the cost of holding the position.


View Gate.io help center to learn more detailed rules:
Guide to leveraged ETFs for novice traders (Chapter I): https://www.gate.io/en/help/trade/leveraged%20ETF/17349
Guide to leveraged ETFs for novice traders (Chapter II): https://www.gate.io/en/help/trade/leveraged%20ETF/17369
Video of leveraged ETFs tokens: https://www.gate.io/en/help/trade/leveraged%20ETF/17416Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


Gate.io Team
January 22, 2021

Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io