• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
สกุลเงิน ราคา % 24 h
วกกลับ

Gate.io Points Plans—More Discounts

2021-01-06 11:44:59 UTCอ่าน:112106
Gate.io is offering Gate.io Points Plans at more favorable prices. Using Gate.io Points to pay trading fees, traders can significantly reduce their trading costs.
Buy Gate.io Points at: https://www.gate.io/myaccount/point_buy

I Gate.io Points Plans At More Favorable Prices

Points’ Face Value

(Equivalent Trading Fees)

Discounts

Price

200 USDT

40% Off

120 USDT

400 USDT

35% Off

220 USDT

800 USDT

50% Off

400 USDT

2000 USDT

55% Off

900 USDT

5000 USDT

60% Off

2000 USDT

20000 USDT

65% Off

7000 USDT

50000 USDT

70% Off

1500 USDT


II About Gate.io Points
Since the Gate.io Ponts were introduced in 2019, Gate.io exchange has been offering competitive trading fees to traders. Until now, Gate.io’s trading fees have been the lowest among major exchanges.
Gate.io Points can be used in spot trading, margin trading and perpetual contract trading. When using points, the VIP discount does not apply.

1. 1 Gate.io Point equals 1 USDT in trading fee deduction.
2. The Gate.io Points converted from the old points have a 2-year lifespan while the Points bought from Gate.io after September 2020 has a 3- year lifespan,starting from the time of purchase.
3. Gate.io Points is not transferable among Gate.io users. But you can transfer them between the main account and its sub-accounts.

Go to Points Management page via https://www.gate.io/myaccount/point_manage
or use Points icon on the APP.

Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.

Gate.io Team
January 6, 2021

Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io