• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
สกุลเงิน ราคา % 24 h
วกกลับ

Today’s HODL&Earn Selection: Lock ETH & Earn To Start 4:00 AM Today

2020-12-12 03:57:26 UTCอ่าน:27435

With our Gate.io’s HODL & Earn section, we regularly launch products that facilitate our users with chances to earn a high passive yield. We have not only provided many products allowing holders of popular coins (e.g. BTC, ETH, USDT) to earn a high yield, but are also continuously adding new products based on developing trends in the market. As our products become increasingly popular among users, we have released “Today’s Earn selection ” to keep you updated on the popular products of the day and enable your participation. Today's “Earn selection” is released every day at the same time.

Here is today’s “Earn selection” of our passive income yielding products.

Earn Every Day- Lock ETH to Earn ETH (Starts 4:00 AM today)
Estimated annualized yield: 5%
Term: 7 days
Lockup is required
View more at:https://www.gate.io/hodl/259


Earn Every Day- Lock USDG to Earn
Estimated annualized yield: 9.97%
Term: 7 days
Lockup is required
View more at:https://www.gate.io/hodl/257


Earn Every Day- Lock USDG to Earn (only 4% left)
Estimated annualized yield: 9.97%
Term: 7 days
Lockup is required
View more at:https://www.gate.io/hodl/252
Hold & Earn-Annualized Yield Up to 25%

New User Bonus: USDTest & Earn USDT (the product will be active for a long term)
Estimated annualized yield: 25%
Term: 7 days
Join now at https://www.gate.io/hodl/182

TRX PoS Staking#5
Estimated annual yield:9%
Term: 98 days
No lockup is required.
Join now at https://www.gate.io/hodl/209

EOS PoS Staking#5
Estimated annual yield:4%
Term: 98 days
No lockup is required.
Join now at https://www.gate.io/hodl/208


ATOM PoS Staking#5
Estimated annualized yield:10%
Term: 98 days
No lockup is required.
Join now at https://www.gate.io/hodl/203

ALGO PoS Staking#5
Estimated annualized yield:8%
Term: 98 days
No lockup is required.
Join now at https://www.gate.io/hodl/198

VET PoS Staking #5
Estimated annualized yield: 8%
Term: 98 days
No lockup is required.
Join now at https://www.gate.io/hodl/189

Tezos PoS Staking #5
Estimated annualized yield: 6%
Term: 98 days
No lockup is required.
Join now at https://www.gate.io/hodl/184

SERO PoS Staking #5
Estimated annualized yield:13%
Term: 98 days
No lockup is required.
Join now at https://www.gate.io/hodl/183Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.Gate.io Team
December 12, 2020


Get 30% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io