• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    ปรับเปลี่ยนสีชาร์ตแท่งเทียน
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
Web3 เอ็กซ์เชนจ์
หน้าแรก Gate.io: How to Handle AE Withdrawals/Deposits Regarding Aeternity (AE) Rollback Attack

Gate.io: How to Handle AE Withdrawals/Deposits Regarding Aeternity (AE) Rollback Attack

2020-12-09 08:57:16 UTC 88737 อ่าน

The Aeternity (AE) was hit by a blockchain rollback attack a few days ago, which has affected several mainstream exchanges. At Gate.io, our risk monitoring sy-stem detected the AE blockchain rollback at block height 353231 (2020-12-06 05:12:48 UTC+8)and gave an alarm . We consequently took immediate action to close the AE deposits and withdrawals and reported the issue to the AE team at the earliest time possible. The AE team also confirmed that this was a blockchain rollback attack. We kept communicating with the AE team and upgraded immediately as the AE team identified and solved the node issues. As the AE network is resumed to normal, we have also restored the AE deposits and withdrawals.

In the AE blockchain rollback attack event, many AE transactions deposited to or withdrawn from Gate.io were rolled back. For those transactions, we will handle them in the following ways:

1). For those invalid withdrawals, we will resend them. The AE network is now working properly and transactions will reach their destinations smoothly. If some of the transactions fail again, we will credit them back to users’ Gate.io account balance.

2) For those void deposits, we will invalid those transactions. As those transactions have returned to where they were sent, users can simply re-send them to their Gate.io account; if they were sent from a personal wallet, users can go to their personal wallet and send them back; if they were sent from another exchange, users can simply go to the exchange and ask them to resend.

At Gate.io, we will take care of any affected AE withdrawals for our users. None of our users will have any fund loss in this event. If you have any questions, don’t hesitate to contact us: https://www.gate.io/help

Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.Gate.io Team
December 9 , 2020


Get 30% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io