• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
แลกเปลี่ยน Web3
วกกลับ

“Earn Daily”#30 Coming Tomorrow, Lock USDG to Earn Up to 10% APR

2020-11-09 09:25:14 UTC 30978

Gate.io HODL& Earn recently unveiled a new product “Earn Everyday” to facilitate even more chances to earn by holding popular coins and stablecoins (such as BTC, ETH, USDT, GT and USDG) for a period of 7 days. Everyday, at least one round of the product will be available to our users on a first-come, first- served basis.
We are going to launch the 30th round on November 10th at exactly 4:00 AM UTC. This round, we are planning to lock 1 Million USDG in total for a period of 7 days, with an estimated reward of 10%-15%P.A.
To participate:
Web: https://www.gate.io/hodl/226

App: Tap the “HODL & Earn” icon on the Markets screen.
Below is the schedule of upcoming “Earn Everyday”rounds over the coming 7 day

Earn everyday

Launch Time

Lockup Currency

Interest Currency

Max Position

Reward%P.A.

Lockup Duration

#29 Lock GT to Earn USDG

4:00 am 11/09/20

GT

USDG

3 Million GT

6% -12%

7 days

#30 Lock USDG to Earn USDG

4:00 am 11/10/20

USDG

USDG

1 Million USDG

10%-15%

7 days

#31 Lock BTC to Earn

4:00 am 11/11/20

BTC

BTC

Double Eleven Shopping Day Special Offer

Double Eleven Shopping Day Special Offer

7 days

#32 Lock ETH to Earn

4:00 am 11/12/20

ETH

ETH

7 day

#33 Lock USDT to Earn

4:00 am 11/13/20

USDT

USDT

7 days

#34 Lock GT to Earn USDG

4:00 am 11/14/20

GT

USDG

3 Million GT

6% -12%

7 days

#35 Lock USDG to Earn USDG

4:00 am 11/15/20

USDG

USDG

1 Million USDG

10%-15%

7 days

* The interest rate is subject to change. Please view the displaying interest rate on the product page.Rules of “Lock USDG to Earn USDG ”:
1) Locking your USDG for 7 days is required.
2) No handling fee.
3) Annualized estimated return is ranging from 10%-15%.
4) Interest and principal will be distributed at the end of the lockup term.

Important notice:
Locking your asset for a certain term is required. Your asset and interest will not be available until the end of the lockup term. If there is any price fluctuation on the market, you are unable to unlock and trade immediately. And the interest received may not be sufficient to cover the loss caused by the price change. Please fully understand the risks.

More investment products with stable earnings are coming soon. Please follow us and stay tuned.
Visit more at: https://www.gate.io/hodl


Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.Gate.io Team
November 9, 2020


Get 30% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/myaccount/myreferrals
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gate_zh
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io