• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  AMA Announcement of DOS

  2020-08-15 02:08:53 UTCอ่าน:51916
  For our users to become even better accustomed to new projects we have listed or IEOs we have hosted, we are hosting AMAs on a regular basis.

  It’s AMA time. From MS-DOS in 1981, let’s fast-forward to DOS Network in 2020. DOS Network is a Layer-2 Decentralized Oracle Service Network for Multiple Blockchains. And if that sounds like a mouthful, please do attend our next AMA with the Business Development Director of DOS Network, Tommaso Jodice. Our CMO Marie Tatitbouet is ready as ever to ask Tommaso all about how he and the entire team behind the project intend to solve “the Oracle problem.” According to DOS Network, they intend to bring real-world data, event, and computation power to smart contracts in a secure, reliable, efficient, and scalable way. Let’s find out how!

  DATE:
  17/8/2020, at 16:00 PM GMT

  LIVESTREAM:
  https://www.gate.io/live/b335e9729e7d4cddb32eccedd0c03bcd

  Introduction to DOS

  DOS Network is a chain-agnostic layer 2 decentralized oracle network that offers realtime data feeds and verifiable computation power to mainstream blockchains. It connects on-chain smart contracts and Ðapps with off-chain data sources and unlimited computation power, enabling smart contracts with more real world use cases.

  Besides the widely-discussed scalability problem, currently there are another two big issues hindering the widespread adoption of smart contracts and large-scale commercial Ðapps:

  Blockchain is a closed and deterministic and the ution of a given smart contract in all validating nodes must reach a unanimous result, otherwise consensus is broken. This is an inherent limitation of blockchain consensus mechanism. Thus, smart contracts are not allowed to perform network I/O operations with off-chain world, they can only consume input from on-chain states and transaction data.

  There are a lot of on-chain resource limitations such as the expensive storage cost and computation constraint (gas limit, cpu time limit, etc.), preventing complex computing in smart contracts.

  The mission and value of DOS Network is to solve these two problems to enrich smart contracts and decentralized economy with real world data and more computing power, paving the way for the mass adoption of blockchain.

  Official website: https://dos.network/
  Link to Whitepaper: https://s3.amazonaws.com/whitepaper.dos/DOS+Network+Technical+Whitepaper.pdf
  Gate.io is a trading platform that does not charge listing fees, only launches quality projects, and provides users with 100% guaranteed and instant deposit-withdrawal services.
  Get 30% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

  Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
  Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp
  Scan and download at:  Gate.io New Features:
  Spot Trading on Gate.io (200+ tokens):https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
  Margin Trading on Gate.io (Long or Short):https://www.gate.io/margin_trade/BTC_USDT
  Perpetual Contract Trading:https://www.gate.io/futures_trade/BTC_USD
  Lending on Gate.io (secure and stable, high annual return):https://www.gate.io/margin/lend/USDT
  C2C Trading on Gate.io:https://www.gate.io/c2c/usdt_cny
  Download Gate.io APP:https://www.gate.io/mobileapp
  Download Wallet.io (ALL in ONE):https://www.wallet.io/

  Follow us and get updated at (Follow as to win bonus)
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram:https://t.me/gate_io
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio

  Gate.io
  August 15th, 2020

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย
  ต้องการไปที่ Gate.TR?
  Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
  คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io