• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Now Provides ChainLink (LINK) & KardiaChain (KAI) Margin Trading and Borrow & Lending Services

  2020-08-09 08:24:59 UTCอ่าน:46017
  Gate.io has always aimed to provide a fair and transparent platform for users to trade on. Gate.io now supports ChainLink (LINK) & KardiaChain (KAI) 3L & 3S margin trading and LINK and KAI lending services. Gate.io margin trading offers long and short mechanisms, which can effectively keep the market stable. Users are allowed to go short by borrowing LINK and KAI or go long by borrowing USDT. Users who wish to hold LINK and KAI for a long time are also able to manage their assets by lending LINK and KAI with an anticipated annual interest rate of up to 73%. Gate.io only provides a peer-to-peer platform (with collateral) for users to borrow and lend.

  LINK trading address
  LINK lending address (mobile users could participate via “Wallets” on the APP)
  https://www.gate.io/margin/lend/LINK


  LINK margin borrowing address (mobile users could participate via “Wallets” on the APP)
  https://www.gate.io/margin/borrow/LINK_USDT


  LINK margin trading address (mobile users could participate via “Margin”-“Trade” on the APP)
  https://www.gate.io/margin_trade/LINK_USDT


  LINK spot trading address (mobile users could participate via “Trade” on the APP)
  LINK/USDT: https://www.gate.io/trade/LINK_USDT
  LINK perpetual contract trading:
  https://www.gate.io/futures_trade/USDT/LINK_USDT

  LINK simulation perpetual contract trading:
  https://www.gate.io/testnet/futures_trade/USDT/LINK_USDT

  KAI trading address
  KAI lending address (mobile users could participate via “Wallets” on the APP)
  https://www.gate.io/margin/lend/KAI


  KAI margin borrowing address (mobile users could participate via “Wallets” on the APP)
  https://www.gate.io/margin/borrow/KAI_USDT


  KAI margin trading address (mobile users could participate via “Margin”-“Trade” on the APP)
  https://www.gate.io/margin_trade/KAI_USDT


  KAI spot trading address (mobile users could participate via “Trade” on the APP)
  LINK/USDT: https://www.gate.io/trade/KAI_USDT

  Introduction to ChainLink (LINK)
  LINK(ChainLink) is the ERC20 token of SmartContract project. SmartContract project aims to build a platform Easily connect smart contracts to your web application, any API, and widely accepted USD payments.


  Introduction to KardiaChain (KAI)

  KardiaChain is a public blockchain focused on Interoperability, leading the race towards blockchain adoption in Vietnam by providing hybrid blockchain solution/infrastructure for major enterprises and government bodies. The goal is to build a complete blockchain eco for institutions by leveraging 3 main components: gateway, infrastructure, and services. Gateway reduces entry barriers to onboard non-crypto users onto blockchain via user-friendly payment channels. Infrastructure refers to the interlinked public and private KardiaChain blockchain network for users and businesses to operate, leveraging our unique non-invasive interoperability. Services refer to traditional organisations that collaborate with KardiaChain to tokenize and decentralize their existing services/products to become more effective and efficient. After two years of preparation, it is finally time to bring blockchain to mass adoption.
  Gate.io is a trading platform that does not charge listing fees, only launches quality projects, and provides users with 100% guaranteed and instant deposit-withdrawal services.
  Get 30% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

  Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
  Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp
  Scan and download at:  Gate.io New Features:
  Spot Trading on Gate.io (200+ tokens):https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
  Margin Trading on Gate.io (Long or Short):https://www.gate.io/margin_trade/BTC_USDT
  Perpetual Contract Trading:https://www.gate.io/futures_trade/BTC_USD
  Lending on Gate.io (secure and stable, high annual return):https://www.gate.io/margin/lend/USDT
  C2C Trading on Gate.io:https://www.gate.io/c2c/usdt_cny
  Download Gate.io APP:https://www.gate.io/mobileapp
  Download Wallet.io (ALL in ONE):https://www.wallet.io/

  Follow us and get updated at (Follow as to win bonus)
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram:https://t.me/gate_io
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio

  Gate.io
  Aug 09, 2020

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย
  ต้องการไปที่ Gate.TR?
  Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
  คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io