• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  AMA Announcement of Ocean and Travala

  2020-07-02 11:22:20 UTCอ่าน:64189
  For our users to become even better accustomed to new projects we have listed or IEOs we have hosted, we are hosting AMAs on a regular basis. For one of our unique Listing Votes, our community will be able to choose between two fantastic projects. These projects will both fight for a listing spot on Gate.io. But before the real battle ensues, our CMO, Marie Tatibouet will have an AMA session with both projects to ask as many questions as possible. Tune in this Friday, the 3rd of July, for two fantastic AMAs! Let the battle begin.

  Project Contestant Number 1

  Ocean

  Introducing Bruce Pon, Founder of Ocean Protocol who Marie will be asking a gazillion questions! Ocean Protocol helps developers build marketplaces and other apps to privately & securely publish, exchange, and consume data. Marie will dive into how Ocean intends to explore big data and fast-track AI development by processing the 99 percent of untapped data around. As well as how one actually builds a reliable market place where data can be shared. What is their roadmap, and why are they better than the next best competitor?

  Introduction to Ocean

  Ocean Protocol is a decentralized data exchange protocol to unlock data for AI, launched in 2017. Leveraging blockchain technology, Ocean Protocol connects data providers and consumers, allowing data to be shared while guaranteeing traceability, transparency, and trust for all stakeholders involved. It allows data owners to give value to and have control over their data assets without being locked-into any single marketplace.

  Official website: https://oceanprotocol.com/
  Link to Whitepaper: https://oceanprotocol.com/protocol/#papers

  DATE: 03/07/2020 at 14:30 PM UTC
  LIVESTREAM: https://www.gate.io/live/24506accfbc54ad5b14b6a87de05ab44


  ________________


  Project Contestant Number 2

  Travala.com

  Up second, Marie will be going head-on with Juan Otero, Co-Founder & CEO of Travala.com. This platform combines the best of the current generation’s booking website functionality with the incredible benefits enabled by next generation’s decentralized technologies and tokenized incentive structures. How likely is adoption for “crypto travel”? How are they dealing with the corona crisis and how could they possibly beat centralized competitors? Tune in to the Livestream tomorrow to hear the answer to all of Marie’s questions.

  Introduction to Travala.com

  Founded in 2017, Travala.com is the leading cryptocurrency-friendly hotel and accommodation booking service with 2,000,000+ properties in 230 countries. A “champion of cryptocurrency adoption,” accepting over 28 leading cryptocurrencies in addition to traditional payment methods. The Travala.com value proposition is bolstered by AVA. As the native cryptocurrency of the platform, AVA can be used for payments, receiving loyalty rewards, discounts, and bonuses, among several other use cases.

  Official website: www.travala.com
  Link to Whitepaper: https://whitepaper.travala.com/

  DATE: 03/07/2020 at 15:30 PM UTC
  LIVESTREAM: https://www.gate.io/live/d34be606e9014ac982e88c4e7f7d6b81  Gate.io is a trading platform that does not charge listing fees, only launches quality projects, and provides users with 100% guaranteed and instant deposit-withdrawal services.
  Get 30% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

  Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
  Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp
  Scan and download at:  Gate.io New Features:
  Spot Trading on Gate.io (200+ tokens):https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
  Margin Trading on Gate.io (Long or Short):https://www.gate.io/margin_trade/BTC_USDT
  Perpetual Contract Trading:https://www.gate.io/futures_trade/BTC_USD
  Lending on Gate.io (secure and stable, high annual return):https://www.gate.io/margin/lend/USDT
  C2C Trading on Gate.io:https://www.gate.io/c2c/usdt_cny
  Download Gate.io APP:https://www.gate.io/mobileapp
  Download Wallet.io (ALL in ONE):https://www.wallet.io/

  Follow us and get updated at (Follow as to win bonus)
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram:https://t.me/gate_io
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio

  Gate.io
  July 2, 2020


  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย
  ต้องการไปที่ Gate.TR?
  Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
  คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io