• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
สกุลเงิน ราคา % 24 h
วกกลับ

Gate.io has Distributed Prizes for Perpetual Contracts Daily Trading Competition – Highest Daily Earning Rate 539.93%

2019-10-09 08:10:13 UTCอ่าน:68053

About Perpetual Contracts on Gate.io


Gate.io Perpetual Contract Trading is one of the most active marketplaces in the crypto asset space. Currently, the perpetual contracts daily trading volume is over $100 million, and can sometimes hit up to $400 million. Our Perpetual Contracts feature also provides an insurance fund worth over 1,000 BTC to compensate users when traders’ balance drops below zero.

The Perpetual Contracts Daily Trading Competition


Gate.io has launched the Perpetual Contracts Daily Trading Competition with 30 winners every day from Oct 1, 2019 (UTC+8) to Oct 8, 2019 (UTC+8), top traders can earn up to a total of 30,000 GT!

The Perpetual Contract Daily Trading Competition has been successfully completed, with the highest interest rate of 539.93% (on Oct 8), and the 24-hour highest earning of 3.69095BTC (approx. $300,99 USD, on Oct 6). The price has been distributed to all the winners. Please check details at “Wallets” – “My Balance”. Congratulations to all the winners!

Please check the activity rules at: https://www.gate.io/article/17033

Competition Result for October 8


Users can check the details at https://gateio.news/futures_national_day_ranking?date=20191008

ranking UID Earning Amount Earning Rate
1 6***92 0.17862190474983 539.93%
2 4***96 0.22336317191041 310.69%
3 2****89 0.18057021701177 173.67%
4 2****32 0.15706736612364 152.38%
5 4***79 0.044461929500899 149.68%
6 4***15 0.35008316290884 125.69%
7 4***09 0.13665280989377 100.19%
8 4***56 0.108034535324 97.18%
9 4***45 0.28520709934185 90.83%
10 4***23 0.15481291262145 84.10%
11 2****89 0.03112997750671 78.04%
12 1****55 0.038949184137425 76.44%
13 1****87 1.5093203694764 70.24%
14 2****88 0.22378656305737 68.64%
15 4***89 1.1960603443328 68.53%
16 1****28 0.056506915686 64.09%
17 1****69 0.060051922151528 63.81%
18 1****58 0.052585933272504 62.97%
19 1****79 0.031266554037849 60.86%
20 2****17 0.25350050126028 58.48%
21 1****92 0.065511362159049 57.22%
22 4***52 0.048823956353536 56.47%
23 6***42 0.1079088017278 52.71%
24 1****06 0.19348523021647 52.63%
25 2****34 0.046415949842977 46.14%
26 2****74 0.089210708264519 44.96%
27 2****83 0.16119711616474 44.43%
28 1****16 0.077045033700705 43.86%
29 2****77 0.528345537172 41.71%
30 1****36 0.046192855475699 41.66%

Competition Result for October 7


Users can check the details at https://gateio.news/futures_national_day_ranking?date=20191007

ranking UID Earning Amount Earning Rate
1 6***55 0.036152357678201 100.95%
2 2****74 0.578796829197 67.02%
3 7***08 0.047261906558 59.93%
4 6***42 0.11792342604235 50.70%
5 2****21 0.081565401466 44.04%
6 1****79 0.034214889968 43.46%
7 9***17 0.14304395492294 43.19%
8 9***69 0.045873370409 31.88%
9 1****13 0.06039611151427 30.71%
10 2****88 0.08457030871644 29.35%
11 1****42 0.10909270672148 28.67%
12 4***56 0.052661635151 27.88%
13 2****18 0.041005494064244 26.10%
14 2****09 0.27193362502463 26.06%
15 1****43 0.033137311640665 26.04%
16 2****43 0.079378885316743 22.40%
17 2****81 0.032852876307263 21.21%
18 2****90 0.67289696366759 20.59%
19 6***54 0.084808549455715 18.33%
20 1****99 0.044998488857746 18.18%
21 1****93 0.39708666010688 15.79%
22 2****74 0.067688708891219 15.72%
23 2****72 0.20344334535252 14.30%
24 2****72 0.15448719750261 12.73%
25 2****03 1.0306972570316 12.71%
26 1****90 0.048748071408001 12.52%
27 3***25 0.063030337364665 12.38%
28 1****11 0.038430626413 12.36%
29 1****76 0.063219138786 11.97%
30 1****24 0.12051698480226 10.25%

Competition Result for October 6


Users can check the details at https://gateio.news/futures_national_day_ranking?date=20191006

ranking UID Earning Amount Earning Rate
1 7***65 0.03685885277076 224.27%
2 1****42 0.16321069498628 189.28%
3 1****87 0.20501959937793 99.16%
4 1****67 0.092488277874132 89.67%
5 4***97 0.15413013235461 86.67%
6 2****29 0.09292012133251 78.87%
7 1****74 0.039522041114026 72.90%
8 2****26 0.056328157942248 62.57%
9 6***54 0.26596004758563 57.86%
10 3**71 0.045398411165317 48.77%
11 2****51 0.12827201243919 47.64%
12 2****00 0.044627436394172 44.91%
13 2***90 0.56907952055067 44.40%
14 2****72 0.071991963741982 42.74%
15 1****14 0.073870288463652 41.54%
16 2****77 0.030380723324103 40.06%
17 6***98 0.100068371221 36.72%
18 2****26 0.03266649801915 35.95%
19 1****29 0.048503685007935 30.12%
20 2****26 0.1443599543735 28.74%
21 2****18 2.818311849485 27.69%
22 1****02 0.05766275326444 25.70%
23 7***47 0.10870965316863 25.31%
24 1****13 0.048570828847941 24.70%
25 4***41 0.035516158675 23.51%
26 5***05 0.096742636758634 23.42%
27 2****65 0.22531027058736 23.36%
28 6***37 0.052778336058774 22.93%
29 3***97 0.17153206460106 21.44%
30 6***25 3.6909564713024 21.22%

Competition Result for October 5


Users can check the details at https://gateio.news/futures_national_day_ranking?date=20191005

ranking UID Earning Amount Earning Rate
1 2****74 0.044386077879774 31.80%
2 1****36 0.11649454108251 23.10%
3 2****90 0.19816466263378 19.09%
4 1****03 0.11776864935422 17.70%
5 2***28 0.049143253137968 17.67%
6 1****79 0.032341116609434 17.29%
7 3***30 1.3374884872143 13.16%
8 1****76 0.033225631626989 10.85%
9 1****93 0.26348941785788 10.12%
10 2****93 0.050035734014654 7.93%
11 7***37 0.088189627208883 7.73%
12 2****14 0.056387526123951 7.16%
13 1****06 0.041515788316179 6.96%
14 1****38 0.084618476847074 5.72%
15 2****09 0.057899152686 5.64%
16 4***09 0.07052002759381 5.23%
17 1****49 0.039279617366607 5.23%
18 2****72 0.032989073586706 3.98%
19 2****03 0.25140400587333 3.92%
20 2****08 0.103080057283 3.62%
21 9***75 0.03279488392 1.82%
22 6***25 0.27141085736629 1.56%
23 2****29 0.043217292214482 1.51%
24 1****50 0.030898698597676 1.28%
25 2****14 0.22630399741659 1.12%
26 6***42 0.039635116024401 0.62%

Competition Result for October 4


Users can check the details at https://gateio.news/futures_national_day_ranking?date=20191004

ranking UID Earning Amount Earning Rate
1 3***48 0.047151867961489 97.69%
2 2****00 0.040977353794577 73.49%
3 2****12 0.032732702943807 62.92%
4 5**28 0.03252460430883 52.34%
5 2****88 0.074264412891412 33.63%
6 4***97 0.032087058443459 31.81%
7 1****90 0.12414282232513 30.26%
8 4***80 0.1335942220416 29.38%
9 2****49 0.1204278021698 29.09%
10 4***56 0.055116532399904 24.58%
11 1****12 0.050397784333018 23.90%
12 4***57 0.034443893698456 15.94%
13 6***27 0.04028700799132 13.67%
14 1****88 0.11603394593972 12.98%
15 1****11 0.036584488108 11.98%
16 2****60 0.088216676701036 8.96%
17 7***37 0.041696325869758 7.26%
18 2****09 0.068713912258 7.17%
19 2****32 0.042239200313816 6.00%
20 1****36 0.051787433548096 5.42%
21 7***08 0.27142766194731 3.61%
22 1***64 1.1724319287027 3.32%
23 7***01 0.052286024990046 2.83%
24 2****26 0.05985247848942 1.49%
25 3***01 0.24766658600841 1.29%
26 2****02 0.15583666453835 1.08%
27 1****89 0.047547544399206 1.05%
28 1****44 0.062634003760099 0.86%
29 2****42 0.11431306809133 0.75%
30 2****70 0.070162504866246 0.57%

Competition Result for October 3


Users can check the details at https://gateio.news/futures_national_day_ranking?date=20191003

ranking UID Earning Amount Earning Rate
1 1****76 0.36803670910998 100.83%
2 3***25 0.33677061824096 71.68%
3 4***97 0.030741337803324 30.34%
4 4***57 0.030857677115477 22.30%
5 2****88 0.030096506051 15.71%
6 2***28 0.039618867049219 12.24%
7 4***89 0.18132546824282 10.99%
8 1****03 0.059132829888631 10.13%
9 1****79 0.096493849488296 9.62%
10 1****36 0.073575058361119 8.32%
11 6***54 0.036783267770892 8.03%
12 9***75 0.1304333950893 7.55%
13 2****14 0.053057580365 7.44%
14 1****88 0.062036885107505 6.69%
15 2****72 0.05394916579525 6.62%
16 2****03 0.29156352618581 5.04%
17 2****35 0.076916086624796 3.83%
18 2****08 0.086033448471 3.14%
19 2****23 0.071276813266131 2.16%
20 6***21 0.034714352157291 1.80%
21 7***72 0.05540743323548 1.61%
22 2****43 0.07585403268578 1.57%
23 5***12 0.037180098341631 1.49%
24 6***25 0.22861089487969 1.39%
25 1****22 0.03349696750382 0.84%
26 2****02 0.11289102954771 0.78%
27 2****38 0.076262585165237 0.74%

Competition Result for October 2


Users can check the details at https://gateio.news/futures_national_day_ranking?date=20191002

ranking UID Earning Amount Earning Rate
1 2****30 0.093972049310051 103.76%
2 3***97 0.45887532389241 63.97%
3 1****36 0.094702377328653 33.76%
4 1****87 0.1828775088511 27.75%
5 1****90 0.072241824231 23.73%
6 1****91 0.037253474281297 22.44%
7 4***09 0.26584624204684 21.35%
8 1****75 0.055128174970122 19.08%
9 2****14 0.12291852548751 18.48%
10 1***68 0.21252019292899 17.27%
11 1****11 0.044313838363 16.98%
12 2****55 0.044676864915197 14.21%
13 1****04 0.059701788423455 13.33%
14 1****95 0.40959315564966 12.90%
15 1****88 0.064920188304274 12.05%
16 2****65 0.091765651624799 9.48%
17 3***50 0.062853419802724 9.45%
18 2****43 0.408103578163 8.81%
19 1****72 0.05742133818692 8.73%
20 2****35 0.12638003837034 6.92%
21 9***75 0.10685447725188 6.22%
22 4***89 0.095017938920676 5.76%
23 2****89 0.052217338321249 5.64%
24 2****55 0.039633262920244 5.64%
25 1***47 0.04686811257869 5.37%
26 1****63 0.16103118000244 5.16%
27 1****47 0.034685562443751 5.03%
28 2****92 0.032064346948696 4.85%
29 7***83 0.59480583175089 4.70%
30 1****59 0.10602646839233 4.64%


Gate.io is a trading platform that does not charge listing fee, only launches quality projects, and provides users with a 100% guarantee and instant deposit-withdrawal services.
Get 30% trading fee in the affiliate program at https://www.gate.io/myaccount/myreferrals

Gate.io New Features:
Spot Trading on Gate.io (200+ tokens):https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
Margin Trading on Gate.io (Long or Short):https://www.gate.io/margin_trade/BTC_USDT
Perpetual Contract Trading:https://www.gate.io/futures_trade/BTC_USD
Lending on Gate.io (secure and stable, high annual return):https://www.gate.io/margin/lend/USDT
C2C Trading on Gate.io:https://www.gate.io/c2c/usdt_cny
Download Gate.io APP:https://www.gate.io/mobileapp
Download Wallet.io (ALL in ONE):https://www.wallet.io/

Follow us and get updated at (Follow as to win bonus)
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gate_io
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio


Gate.io
Oct. 9, 2019


ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io