• Pengalihan Bahasa & Nilai Tukar
  • Pengaturan Preferensi
    Warna Naik/Turun
    Waktu mulai untuk perubahan harga
Spot
Futures
Loan
USDT
USD
BTC
ETH
ETF
Zona
  • Pasar
  • Harga
  • Ubah

BTC /USDT

28426.5

-0.45 %

ETH /USDT

1816.07

-0.43 %

ARB /USDT

1.24589

-7.53 %

ID /USDT

0.487935

0.52 %

DOGE /USDT

0.084154

8.69 %

LQTY /USDT

2.2733

4.35 %

CFX /USDT

0.386950

-8.25 %

SHIB /USDT

0.0000113583

4.43 %

BLUR /USDT

0.6235

-2.48 %

USDC /USDT

0.9993

-0.01 %

FLOKI /USDT

0.0000371673

10.34 %

FIL /USDT

5.7079

-0.56 %

VOLT /USDT

0.0000013275

-0.25 %

XEN /USDT

0.00000236

12.91 %

LTC /USDT

92.59

-0.83 %

MAGIC /USDT

1.42844

-3.26 %

VGX /USDT

0.34353

2.65 %

KAS /USDT

0.041120

15.82 %

TOMI /USDT

2.08711

0.40 %

FTM /USDT

0.46446

-2.04 %

AGIX /USDT

0.41707

-7.51 %

OAX /USDT

0.309294

-8.14 %

TRX /USDT

0.06619

0.30 %

DOT /USDT

6.4183

1.72 %

XDB /USDT

0.0013635

-13.51 %

TEM /USDT

0.05057

-3.30 %

MASK /USDT

5.96541

-5.38 %

RDNT /USDT

0.34758

-6.15 %

DODO /USDT

0.179296

-3.13 %

ADA /USDT

0.38780

-2.22 %

CSIX /USDT

0.050626

-7.58 %

VRA /USDT

0.0063635

2.76 %

HBAR /USDT

0.074214

1.32 %

XRD /USDT

0.043413

4.32 %

LINK /USDT

7.4994

-0.83 %

GNS /USDT

7.3217

-5.22 %

ETC /USDT

20.979

1.01 %

DZOO /USDT

0.0308404

-3.28 %

BNB /USDT

315.75

-0.16 %

AGLA /USDT

0.07477

-2.31 %

SOL /USDT

20.983

-0.46 %

SXP /USDT

0.68603

11.72 %

HAI /USDT

0.03907

-0.48 %

ASTRA /USDT

0.32677

3.89 %

HOOK /USDT

1.82175

-1.43 %

EOS /USDT

1.1996

0.71 %

LUNC /USDT

0.00012641

0.43 %

SQUAD /USDT

0.019600

2.26 %

SUN /USDT

0.0064850

-0.90 %

ACS /USDT

0.00810680

-1.75 %

DYDX /USDT

2.4260

-2.53 %

GALA /USDT

0.041033

-1.14 %

BTT /USDT

0.0000006279

-0.91 %

SYN /USDT

0.8894

-3.71 %

RNDR /USDT

1.3108

-3.01 %

1INCH /USDT

0.53560

-2.81 %

STX /USDT

0.87189

-4.74 %

ATOM /USDT

11.4231

2.12 %

HIGH /USDT

2.1644

-4.26 %

OP /USDT

2.2674

-1.30 %

GRV /USDT

0.67408

4.39 %

ACH /USDT

0.034598

-3.05 %

INJ /USDT

5.0955

4.94 %

APE /USDT

4.2308

0.80 %

KEY /USDT

0.0092970

-5.34 %

SDAO /USDT

0.6030

-2.37 %

HFT /USDT

0.58917

-1.74 %

SPA /USDT

0.005291

1.71 %

EVER /USDT

0.076389

-0.61 %

FLR /USDT

0.035215

-0.98 %

NFT /USDT

0.00000038432

0.62 %

CARE /USDT

0.002409

-18.08 %

MINA /USDT

0.76305

-1.65 %

ANKR /USDT

0.03624

-0.38 %

LUNA /USDT

1.2940

0.11 %

DC /USDT

0.0013232

18.38 %

ZMT /USDT

0.075000

84.53 %

SMART /USDT

1.0647

-4.51 %

VINU /USDT

0.00000001315

-8.68 %

AVAX /USDT

17.709

-0.30 %

SLP /USDT

0.0028433

4.94 %

ZIL /USDT

0.031423

6.33 %

XLM /USDT

0.108467

-3.78 %

MCG /USDT

0.10726

2.10 %

JASMY /USDT

0.0050815

-2.13 %

SCLP /USDT

0.26237

5.72 %

VELO /USDT

0.006557

-7.20 %

SOS /USDT

0.00000011795

2.44 %

GPT /USDT

0.0831129

0.30 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000025359

-2.97 %

GFT /USDT

0.048230

-0.25 %

USDD /USDT

0.99025

0.07 %

STORE /USDT

0.032416

0.02 %

ASTR /USDT

0.063835

-0.97 %

FLUX /USDT

0.61670

-0.81 %

RACA /USDT

0.00019251

-1.24 %

WEMIX /USDT

1.3973

0.00 %

BONE /USDT

1.1147

3.64 %

STIK /USDT

1.31993

11.36 %

WBT /USDT

5.337

0.16 %

HOT /USDT

0.002027

-5.10 %

KON /USDT

0.08506

0.28 %

FDT /USDT

0.05127

-0.65 %

UNI /USDT

6.0736

-0.01 %

BRISE /USDT

0.00000045725

-1.87 %

CHO /USDT

0.62098

2.52 %

DHX /USDT

3.7299

0.51 %

GMM /USDT

0.00141798

-4.33 %

FET /USDT

0.36055

-3.17 %

POLYX /USDT

0.1677

-1.12 %

PAW /USDT

0.0000000339870

6.29 %

SSV /USDT

37.6260

-0.66 %

CTI /USDT

0.033892

7.65 %

CSPR /USDT

0.039898

-0.10 %

GMT /USDT

0.39184

-0.05 %

ICX /USDT

0.2795

2.15 %

AOG /USDT

0.01604

-2.01 %

OPUL /USDT

0.162871

-1.30 %

LDO /USDT

2.3932

-1.29 %

VAI /USDT

0.100135

-2.53 %

NEAR /USDT

1.9816

-0.72 %

IGU /USDT

0.06772

-3.84 %

APT /USDT

11.2292

-1.51 %

HAM /USDT

0.0000000033108

0.09 %

XCN /USDT

0.004099

-1.58 %

PYR /USDT

3.8141

5.60 %

NOM /USDT

0.91239

-8.42 %

VOXEL /USDT

0.24020

-1.80 %

DAG /USDT

0.04338

-17.59 %

MPI /USDT

0.0037255

-2.96 %

UNDEAD /USDT

0.21169

-1.52 %

ALGO /USDT

0.22292

-1.90 %

CKB /USDT

0.0047697

-4.03 %

BONK /USDT

0.0000006585

1.76 %

METIS /USDT

24.797

-0.27 %

SRM /USDT

0.22385

3.86 %

MMPRO /USDT

0.24417

0.22 %

KDA /USDT

0.99467

-0.33 %

MOTG /USDT

0.42980

0.15 %

TRADE /USDT

0.18562

69.46 %

DMTR /USDT

0.0400547

0.24 %

MDT /USDT

0.06168

-3.85 %

QRDO /USDT

0.10056

-2.51 %

COCOS /USDT

1.6629

1.10 %

FTT /USDT

1.3237

-0.18 %

GRT /USDT

0.141972

-2.59 %

NVIR /USDT

0.052419

0.51 %

BDX /USDT

0.055430

0.98 %

WIN /USDT

0.00008774

-1.55 %

IMX /USDT

1.09384

-5.24 %

OAS /USDT

0.082253

-2.10 %

SPUME /USDT

0.041660

72.02 %

OCEAN /USDT

0.35280

-1.65 %

LOOKS /USDT

0.14873

-2.27 %

ATLAS /USDT

0.0033212

-0.47 %

FITFI /USDT

0.01323

-3.21 %

CHZ /USDT

0.12130

0.33 %

HT /USDT

3.6357

-0.45 %

ICP /USDT

5.1895

-0.18 %

LRC /USDT

0.37650

3.21 %

CRPT /USDT

0.10037

-3.39 %

CRV /USDT

0.9122

-2.87 %

DIO /USDT

0.00552

7.18 %

PEOPLE /USDT

0.023703

1.76 %

CEEK /USDT

0.08508

-2.39 %

ETHW /USDT

3.4879

1.64 %

JST /USDT

0.02773

2.47 %

SUSHI /USDT

1.0827

-2.25 %

XDC /USDT

0.042406

-1.96 %

MATIC /USDT

1.10902

-0.71 %

XCH /USDT

38.165

-1.15 %

C98 /USDT

0.28796

-0.42 %

HIFI /USDT

0.42154

0.67 %

YGG /USDT

0.25987

-0.26 %

SIN /USDT

0.005935

-4.75 %

GRAIL /USDT

2842.00

-6.08 %

BBC /USDT

0.014122

-4.12 %

FEAR /USDT

0.14671

-3.33 %

PROM /USDT

4.8510

-1.50 %

AURORA /USDT

0.1843

-0.80 %

AR /USDT

8.890

0.55 %

GOAL /USDT

0.1904

-7.93 %

PRQ /USDT

0.1257

0.64 %

NMT /USDT

0.0098603

54.30 %

RIF /USDT

0.140405

-4.06 %

BAT /USDT

0.2859

-1.17 %

OPTIMUS /USDT

0.35339

-7.11 %

BS /USDT

0.39017

-8.54 %

QTUM /USDT

3.115

-0.60 %

OGV /USDT

0.007635

19.22 %

TLOS /USDT

0.16841

1.62 %

WIT /USDT

0.004113

-0.43 %

SEELE /USDT

0.003534

-1.22 %

MANA /USDT

0.59266

-0.11 %

YFII /USDT

1106.61

-0.45 %

STARL /USDT

0.000002916

7.76 %

ROUTE /USDT

2.4402

-2.40 %

PRIMAL /USDT

0.0045053

-2.13 %

ALI /USDT

0.035064

-1.77 %

JOE /USDT

0.61460

2.39 %

D2T /USDT

0.028083

-8.73 %

AZERO /USDT

1.5162

1.53 %

USTC /USDT

0.021587

0.08 %

T /USDT

0.03821

-8.80 %

MAN /USDT

0.0374732

-4.97 %

ELON /USDT

0.00000033965

2.15 %

SAND /USDT

0.6299

0.07 %

ROSE /USDT

0.060669

-0.46 %

PBR /USDT

0.11945

-3.67 %

FRM /USDT

0.05517

0.71 %

DASH /USDT

58.39

-1.86 %

ZEC /USDT

37.73

-1.94 %

TROY /USDT

0.003679

5.05 %

BCH /USDT

125.24

0.21 %

SIDUS /USDT

0.0018439

-3.32 %

TRU /USDT

0.078921

0.00 %

STG /USDT

0.7266

-2.28 %

XCV /USDT

0.004155

4.76 %

RPL /USDT

43.854

-1.33 %

DSLA /USDT

0.00237957

-10.26 %

SKL /USDT

0.040590

-1.89 %

ZRX /USDT

0.3109

-10.42 %

UFO /USDT

0.000001483

-3.07 %

SWASH /USDT

0.02069

2.78 %

MDAO /USDT

0.29375

-1.24 %

RSR /USDT

0.0042720

5.01 %

ZBC /USDT

0.016956

-1.07 %

DERC /USDT

0.22916

-3.88 %

GT /USDT

5.1717

-0.43 %

CVP /USDT

0.46270

0.95 %

MATCH /USDT

0.0000878

14.92 %

WSI /USDT

0.05707

3.50 %

PSL /USDT

0.000442

-8.67 %

SPELL /USDT

0.0007869

-4.59 %

OVR /USDT

0.2940

-0.80 %

STRAX /USDT

0.59625

-7.42 %

WOM /USDT

0.024505

-1.73 %

ISP /USDT

0.0010458

1.56 %

PIAS /USDT

0.00946

4.76 %

ANC /USDT

0.01860

-1.79 %

ASTO /USDT

0.042996

-4.56 %

MDX /USDT

0.06771

-2.01 %

SERO /USDT

0.02824

-1.39 %

BLOK /USDT

0.0025528

2.64 %

FNZ /USDT

0.004838

-3.95 %

DESO /USDT

12.0139

8.06 %

ML /USDT

0.10699

-7.29 %

KING /USDT

0.011471

-7.20 %

ALPH /USDT

0.35075

0.90 %

THETA /USDT

1.0625

-0.34 %

DANA /USDT

0.0062

40.90 %

PORTO /USDT

2.5200

-6.09 %

OVO /USDT

0.161394

0.26 %

QUACK /USDT

0.0000000010373

-0.14 %

RBC /USDT

0.020540

1.20 %

ERG /USDT

1.4520

-3.92 %

WING /USDT

6.8486

6.94 %

FTRB /USDT

0.005990

4.08 %

CRO /USDT

0.069621

0.08 %

GDT /USDT

0.0136

-5.55 %

FIO /USDT

0.03342

-1.18 %

FEVR /USDT

0.00057327

-0.43 %

SGB /USDT

0.009185

0.24 %

TSUKA /USDT

0.088029

3.16 %

CQT /USDT

0.1583

1.02 %

ZEN /USDT

10.783

-2.87 %

CFG /USDT

0.2868

1.12 %

POKT /USDT

0.0499

-0.20 %

DF /USDT

0.0680

-3.54 %

SFUND /USDT

1.1450

2.69 %

GST /USDT

0.020612

-1.35 %

SWP /USDT

0.002038

26.42 %

DEVT /USDT

0.00325

-0.61 %

KLV /USDT

0.00851

-2.29 %

COTI /USDT

0.07944

-1.65 %

VXT /USDT

0.018482

-0.92 %

SQUIDGROW /USDT

0.000000013238

-6.62 %

OSMO /USDT

0.8076

0.09 %

REN /USDT

0.10279

-6.19 %

RJV /USDT

0.060106

-8.34 %

ONSTON /USDT

0.00824

-2.02 %

SNX /USDT

2.5482

-0.83 %

CULT /USDT

0.000006636

-1.02 %

BOSON /USDT

0.2194

-0.04 %

DKS /USDT

0.002227

-5.55 %

CORE /USDT

1.6965

-1.05 %

ATD /USDT

0.1817

-2.25 %

XCAD /USDT

1.75566

-1.89 %

MC /USDT

0.29440

1.80 %

SOLO /USDT

0.16128

0.19 %

REAP /USDT

0.01780

0.11 %

DUSK /USDT

0.1776

-1.16 %

LINA /USDT

0.0111144

-3.75 %

BNX /USDT

0.5773

3.03 %

RUNE /USDT

1.4659

0.35 %

WAVES /USDT

2.136

0.51 %

BSV /USDT

36.085

0.09 %

HELLO /USDT

0.037438

-8.08 %

SONAR /USDT

0.01189

-23.19 %

BOA /USDT

0.027613

0.18 %

HNT /USDT

1.3539

-1.66 %

REDTOKEN /USDT

0.000801

-2.31 %

RITE /USDT

0.0019123

2.09 %

DARK /USDT

0.029143

-1.86 %

SC /USDT

0.004175

0.99 %

DEBT /USDT

16.286

-1.84 %

DENT /USDT

0.00110945

-0.43 %

DAO /USDT

1.54835

0.12 %

CRF /USDT

0.002123

-0.28 %

AAVE /USDT

74.21

-0.26 %

RFOX /USDT

0.013958

-2.27 %

TIMECHRONO /USDT

40.207

1.83 %

TIDAL /USDT

0.00032597

0.66 %

EJS /USDT

0.004829

-1.56 %

OMG /USDT

1.5460

-2.06 %

AIRTNT /USDT

0.000655

1.39 %

VADER /USDT

0.000061

27.08 %

CTC /USDT

0.3634

4.06 %

XTAG /USDT

0.02921

0.30 %

MDF /USDT

0.001076

-16.58 %

VEMP /USDT

0.01337

1.59 %

CAKE /USDT

3.7811

1.86 %

FIU /USDT

0.002626

0.61 %

GLQ /USDT

0.0100653

0.12 %

BLZ /USDT

0.085556

-1.93 %

METALDR /USDT

0.0007722

-5.71 %

FEG /USDT

0.0006411

-4.89 %

NUM /USDT

0.047803

-1.23 %

VET /USDT

0.02352

0.04 %

VP /USDT

6.457

-0.43 %

WAR /USDT

0.008108

20.29 %

HOD /USDT

0.00540

3.25 %

BUY /USDT

0.020046

-0.08 %

AKITA /USDT

0.00000021725

3.23 %

PHB /USDT

1.132231

-2.60 %

IRIS /USDT

0.03289

-2.49 %

MLT /USDT

0.11426

-2.30 %

GAME /USDT

0.03861

-2.12 %

KISHU /USDT

0.0000000005308

1.33 %

PUSH /USDT

0.36740

-1.35 %

CELL /USDT

0.3284

5.83 %

DBC /USDT

0.0048658

-2.96 %

BVT /USDT

0.017774

-9.56 %

BEL /USDT

0.62545

-0.67 %

WOZX /USDT

0.048148

-0.87 %

PERL /USDT

0.032010

-2.65 %

FCON /USDT

0.0000886

2.30 %

CHNG /USDT

0.11190

8.79 %

HECH /USDT

0.05412

-0.16 %

ONE /USDT

0.020711

-1.52 %

NOS /USDT

0.01715

0.17 %

ABBC /USDT

0.082200

0.23 %

POLC /USDT

0.028327

-3.92 %

MTL /USDT

1.26648

-2.42 %

RVN /USDT

0.02661

1.99 %

PENDLE /USDT

0.37750

6.69 %

GMX /USDT

75.498

-0.88 %

RAY /USDT

0.26301

10.78 %

POP /USDT

0.000001278

-6.64 %

PYM /USDT

0.0016253

-0.04 %

RLY /USDT

0.013102

2.30 %

EGLD /USDT

42.646

-0.94 %

LBLOCK /USDT

0.0002395

34.24 %

WAXL /USDT

0.60944

0.91 %

WNCG /USDT

0.11449

-1.31 %

LABS /USDT

0.00108448

-1.04 %

GAL /USDT

1.8017

0.46 %

CWEB /USDT

0.021856

3.83 %

CPOOL /USDT

0.03760

-1.05 %

FIN /USDT

0.0011332

0.22 %

DCRN /USDT

0.2414

4.05 %

ZODI /USDT

0.00052

10.63 %

BDP /USDT

0.20621

-3.00 %

KIN /USDT

0.00000641

4.22 %

GOV /USDT

0.007543

-9.48 %

CELR /USDT

0.022163

-6.39 %

DYP /USDT

0.10858

-1.29 %

ORT /USDT

0.017792

6.24 %

CRU /USDT

1.26496

-0.33 %

DREP /USDT

0.4760

2.54 %

FIS /USDT

0.55270

-2.60 %

ONG /USDT

0.3025

1.57 %

LIME /USDT

0.010746

-4.60 %

ARV /USDT

0.00007732

-2.26 %

ESG /USDT

0.63013

-3.11 %

REALM /USDT

0.01336

-5.31 %

LIT /USDT

1.08991

-1.49 %

NAOS /USDT

0.040711

-12.29 %

DOGGO /USDT

0.000000003938

-1.64 %

MGKL /USDT

0.00000106548

-11.89 %

CHAMP /USDT

0.027761

-4.70 %

WOO /USDT

0.21755

-2.17 %

TWT /USDT

1.1912

-0.09 %

AXS /USDT

8.421

0.04 %

REELT /USDT

0.017173

0.69 %

ONT /USDT

0.2413

0.45 %

MNW /USDT

1.8311

-2.27 %

STORJ /USDT

0.3942

-4.01 %

BBANK /USDT

0.005809

7.37 %

NEXO /USDT

0.6713

-4.69 %

COREUM /USDT

0.27662

4.79 %

ZAM /USDT

0.002616

3.68 %

GLMR /USDT

0.37939

-1.71 %

XTZ /USDT

1.1254

-0.32 %

MHUNT /USDT

0.01002

-1.18 %

MOB /USDT

1.4259

-2.76 %

HIBS /USDT

0.0002807

-1.26 %

LEVER /USDT

0.0021366

0.21 %

NBS /USDT

0.000437

-0.68 %

MSWAP /USDT

0.0003357

-5.43 %

WRT /USDT

0.16847

-4.52 %

FREE /USDT

0.00000017247

1.07 %

IMPT /USDT

0.0079250

-2.20 %

IOTA /USDT

0.2275

0.53 %

MESA /USDT

0.002878

-0.24 %

RSS3 /USDT

0.17964

0.13 %

METAX /USDT

0.0934

-3.01 %

KZEN /USDT

0.016039

4.41 %

GARI /USDT

0.05112

1.24 %

HE /USDT

0.002722

5.95 %

CANTO /USDT

0.29422

1.37 %

LUFFY /USDT

0.0001294

9.84 %

ELT /USDT

0.043290

7.59 %

WWY /USDT

0.006900

-3.80 %

MOVR /USDT

8.3248

-1.42 %

LOCG /USDT

0.01963

-1.70 %

LGX /USDT

0.006952

-0.60 %

EGAME /USDT

0.000117925

2.62 %

MLK /USDT

0.28142

-0.68 %

CERE /USDT

0.0056117

-3.46 %

NEO /USDT

12.33

-1.98 %

CHESS /USDT

0.2684

-3.73 %

PLCU /USDT

172.54

-1.49 %

ENJ /USDT

0.41297

-0.04 %

BICO /USDT

0.38329

-1.67 %

LIKE /USDT

0.00541

-9.22 %

SPELLFIRE /USDT

0.001237

-3.88 %

CVTX /USDT

0.139168

-0.21 %

METAL /USDT

0.0484

-0.61 %

STND /USDT

0.031190

6.61 %

CELT /USDT

0.000179

-4.78 %

DDOS /USDT

0.0467

30.44 %

CELO /USDT

0.65774

-5.25 %

CREDIT /USDT

0.0073186

7.35 %

MKR /USDT

686.48

-0.85 %

WAM /USDT

0.005242

-1.26 %

NVG /USDT

0.0958

-1.64 %

SNT /USDT

0.02870

-7.05 %

YFDAI /USDT

211.770

-1.22 %

XEM /USDT

0.041418

3.21 %

SD /USDT

1.1239

-4.10 %

PSTAKE /USDT

0.10110

6.33 %

PIP /USDT

0.10560

-7.02 %

PBX /USDT

0.001635

-3.48 %

HERA /USDT

0.006412

13.56 %

WLKN /USDT

0.047794

1.65 %

ACA /USDT

0.09962

-1.52 %

STEPG /USDT

0.0004488

21.00 %

UFI /USDT

0.03000

-2.37 %

WATT /USDT

0.01424

-10.10 %

KLO /USDT

0.009648

-2.42 %

ORAI /USDT

4.1280

-4.24 %

HSF /USDT

0.7438

-1.83 %

SPO /USDT

0.00166183

12.75 %

GOB /USDT

0.003968

-3.24 %

POPK /USDT

0.008653

2.10 %

TDROP /USDT

0.004019

-14.70 %

TORN /USDT

6.9595

1.99 %

OKB /USDT

41.770

-0.49 %

BONDLY /USDT

0.005908

-0.28 %

HADES /USDT

0.8219

-4.31 %

GITCOIN /USDT

1.8411

-1.95 %

BBF /USDT

0.222

-2.20 %

MEAN /USDT

0.02035

-0.24 %

IAG /USDT

0.009469

1.01 %

KNIGHT /USDT

0.009110

2.72 %

OGN /USDT

0.1200

-0.90 %

GENS /USDT

0.001378

5.35 %

CHR /USDT

0.17241

5.89 %

MXC /USDT

0.019462

0.37 %

SUPE /USDT

0.0134

3.07 %

EUL /USDT

3.5335

0.27 %

QNT /USDT

125.949

0.33 %

EWT /USDT

3.3189

-1.01 %

SHILL /USDT

0.016494

0.07 %

LAZIO /USDT

2.6971

-2.35 %

OOKI /USDT

0.0039949

0.30 %

LPT /USDT

7.011

-2.67 %

ADS /USDT

0.1593

-1.11 %

AIOZ /USDT

0.029162

1.91 %

PERC /USDT

0.1736

-6.76 %

FRR /USDT

0.00012

0.00 %

AAA /USDT

0.000007998

28.42 %

TARA /USDT

0.001700

0.41 %

LOKA /USDT

0.49080

-1.56 %

DES /USDT

0.0015194

-1.88 %

LEASH /USDT

393.57

-0.13 %

RNDX /USDT

0.000135

-2.17 %

UBXS /USDT

0.036628

12.24 %

POLYDOGE /USDT

0.000000008938

-2.83 %

UOS /USDT

0.2445

-0.85 %

XPRT /USDT

0.3536

-0.05 %

SFG /USDT

0.008059

18.21 %

PRMX /USDT

0.0036713

-4.41 %

KSM /USDT

33.720

-3.14 %

ILV /USDT

59.59

-0.96 %

DFL /USDT

0.002865

6.38 %

CEL /USDT

0.37826

5.80 %

SENATE /USDT

0.057900

-3.44 %

XYO /USDT

0.005317

1.37 %

KUBE /USDT

0.008880

0.25 %

XPR /USDT

0.001480

-1.13 %

TLM /USDT

0.020121

-1.10 %

ATM /USDT

2.8085

-2.77 %

STOS /USDT

0.56337

2.18 %

CITY /USDT

4.4985

-0.93 %

FXS /USDT

8.830

-0.88 %

SDN /USDT

0.36780

-0.43 %

BAND /USDT

1.8193

-3.78 %

AART /USDT

0.001712

-1.32 %

TOMO /USDT

0.6085

-1.90 %

ATA /USDT

0.16160

-2.72 %

MONS /USDT

0.014199

0.50 %

VELA /USDT

4.8607

-5.00 %

BSCPAD /USDT

0.1821

1.78 %

ZLW /USDT

0.034488

-1.77 %

DEGO /USDT

2.0622

-3.58 %

REI /USDT

0.03165

0.22 %

BAJU /USDT

0.076453

-2.70 %

URUS /USDT

17.825

-1.85 %

IOST /USDT

0.010989

0.44 %

WZRD /USDT

0.00378

0.53 %

DCR /USDT

19.921

-1.29 %

O3 /USDT

0.0677

4.79 %

WNXM /USDT

25.5993

-1.62 %

TAMA /USDT

0.011341

-6.05 %

TWITFI /USDT

0.0005010

-5.88 %

ZCX /USDT

0.08299

-3.03 %

SWFTC /USDT

0.0012679

17.44 %

MILO /USDT

0.000000018723

-2.65 %

FLM /USDT

0.098478

-0.30 %

NBP /USDT

0.000097755

15.66 %

MTS /USDT

0.005770

-1.70 %

UMEE /USDT

0.00635

-4.51 %

EFI /USDT

0.07559

-2.14 %

IBFK /USDT

0.7628

-21.13 %

UFT /USDT

0.4069

-1.57 %

HTR /USDT

0.08481

-0.57 %

KAVA /USDT

0.8704

-1.94 %

EMPIRE /USDT

0.0017139

-8.92 %

VLX /USDT

0.01973

1.28 %

SAITAMA /USDT

0.0018029

-1.31 %

ZKS /USDT

0.061773

-0.67 %

PVU /USDT

0.025090

-9.85 %

ORBR /USDT

2.2743

-9.27 %

CLV /USDT

0.06213

-2.60 %

BTG /USDT

15.1268

0.17 %

ROOBEE /USDT

0.000811

-1.33 %

TON /USDT

2.2652

1.67 %

IOI /USDT

0.1517

3.62 %

SRT /USDT

0.000078

-2.50 %

LOA /USDT

0.00256

-16.06 %

BAKE /USDT

0.19309

-1.64 %

ARTEM /USDT

0.001394

-4.06 %

KT /USDT

0.003333

-10.45 %

STBU /USDT

0.020160

-8.33 %

CIRUS /USDT

0.080773

4.82 %

RLC /USDT

1.7030

-2.35 %

WILD /USDT

0.3906

-1.33 %

METO /USDT

0.001335

4.13 %

AFC /USDT

3.0749

-2.56 %

STRM /USDT

0.01227

1.40 %

JAM /USDT

0.0023657

-2.40 %

WAXP /USDT

0.071545

-0.21 %

CRTS /USDT

0.0002455

2.16 %

GZONE /USDT

0.036102

9.23 %

HAO /USDT

0.004584

1.70 %

AQDC /USDT

0.00394

-4.36 %

NKN /USDT

0.107396

-0.78 %

LIFE /USDT

0.00031994

-2.51 %

BAMBOO /USDT

0.036981

25.44 %

EQ /USDT

0.0010360

-0.27 %

FSN /USDT

0.3900

6.35 %

VTHO /USDT

0.0013614

-0.76 %

GEAR /USDT

0.012794

-10.17 %

NYM /USDT

0.23377

-3.25 %

QLC /USDT

0.0802094

-1.04 %

AUCTION /USDT

5.5821

-2.73 %

FLY /USDT

0.0012639

-1.09 %

AAG /USDT

0.00627

0.15 %

MBOX /USDT

0.47542

0.01 %

NXD /USDT

0.000577

-2.36 %

HORD /USDT

0.04819

-2.27 %

ADX /USDT

0.1869

-3.41 %

SOV /USDT

0.82507

-0.29 %

PDEX /USDT

1.7528

1.07 %

XOR /USDT

3.309

2.16 %

SKRT /USDT

0.0011555

-1.42 %

MBX /USDT

2.6970

0.24 %

WOOP /USDT

0.011724

-3.61 %

EZ /USDT

0.07180

-6.98 %

DIA /USDT

0.36704

-2.05 %

AERGO /USDT

0.13267

0.62 %

MPH /USDT

0.019389

-0.31 %

PLSPAD /USDT

0.0093303

-3.58 %

POLK /USDT

0.04680

-6.32 %

SLIM /USDT

0.0499

-0.79 %

BRKL /USDT

0.022650

22.32 %

SOUL /USDT

0.18322

2.80 %

CVC /USDT

0.10920

-0.57 %

PHTR /USDT

0.029187

-0.33 %

OUSD /USDT

0.99992

0.07 %

TFUEL /USDT

0.05510

-0.93 %

EPK /USDT

0.015001

-0.58 %

VELODROME /USDT

0.14197

-4.31 %

PIT /USDT

0.0000000005315

1.56 %

ORBS /USDT

0.032371

0.99 %

TKO /USDT

0.34676

3.60 %

1EARTH /USDT

0.0025905

-1.53 %

REEF /USDT

0.0027817

1.09 %

QKC /USDT

0.010952

0.13 %

ODDZ /USDT

0.02006

-0.39 %

LIQUIDUS /USDT

0.1448

-2.55 %

FIRE /USDT

0.0126260

-8.75 %

XWG /USDT

0.0011071

0.19 %

ETHF /USDT

0.2710

-2.69 %

ATEAM /USDT

2.350

1.64 %

WOOF /USDT

0.0008285

-0.76 %

BSW /USDT

0.18541

-0.40 %

CTK /USDT

0.82715

-1.57 %

UNO /USDT

0.06727

0.56 %

FRONT /USDT

0.23810

-0.43 %

IDEA /USDT

0.01008

-2.13 %

COMP /USDT

43.371

-0.15 %

LTO /USDT

0.108108

-3.38 %

COS /USDT

0.006797

-2.10 %

ARES /USDT

0.0012851

-2.33 %

OMI /USDT

0.0007837

0.60 %

FIDA /USDT

0.40697

-1.05 %

OLE /USDT

0.023168

-6.54 %

LSK /USDT

1.1103

1.03 %

RARE /USDT

0.11975

1.06 %

GNO /USDT

112.22

-1.94 %

ARPA /USDT

0.04139

-0.74 %

ENS /USDT

13.484

-0.29 %

AMP /USDT

0.003739

-1.26 %

NIM /USDT

0.0014407

3.96 %

KAR /USDT

0.1485

-2.43 %

BNC /USDT

0.27799

0.77 %

KLAY /USDT

0.2286

-1.03 %

SNK /USDT

0.01274

0.47 %

FORTH /USDT

3.6269

5.62 %

PAF /USDT

0.0003918

-2.09 %

CTSI /USDT

0.1446

-1.29 %

IHC /USDT

0.00005392

3.71 %

PINE /USDT

0.18186

-2.03 %

ELA /USDT

1.18395

1.67 %

ICE /USDT

1.40804

41.31 %

DRGN /USDT

0.00749

9.02 %

MTRG /USDT

2.8829

-2.34 %

IDEX /USDT

0.05362

-1.95 %

REVU /USDT

0.02366

-1.86 %

VEGA /USDT

1.2421

-1.55 %

LOVELY /USDT

0.000000071851

1.62 %

DOME /USDT

0.001159

-1.77 %

BTS /USDT

0.011588

0.28 %

XCUR /USDT

0.05558

8.63 %

NSBT /USDT

2.388

-3.31 %

SCY /USDT

0.00013988

3.46 %

CNAME /USDT

0.000621

-1.11 %

VEE /USDT

0.00015610

3.30 %

10SET /USDT

0.5030

0.39 %

PRT /USDT

0.00284343

-20.43 %

SLG /USDT

0.010907

-7.80 %

CREAM /USDT

13.924

-1.74 %

ERN /USDT

1.86502

0.04 %

ULU /USDT

32.5077

-4.00 %

XVG /USDT

0.0026491

-2.38 %

HOTCROSS /USDT

0.00525

0.19 %

QTC /USDT

0.6713

-2.75 %

PERP /USDT

0.82910

-3.19 %

SCRT /USDT

0.6765

-0.77 %

PPAD /USDT

0.00264

-4.34 %

MCRN /USDT

0.08694

-2.59 %

PHA /USDT

0.1447

-0.54 %

POND /USDT

0.0098452

-2.10 %

HIVE /USDT

0.4087

-2.20 %

METAG /USDT

0.0003095

7.68 %

BITCI /USDT

0.0058971

-3.44 %

SHFT /USDT

0.006753

0.97 %

LSS /USDT

0.18452

-0.78 %

LAT /USDT

0.01525

-2.80 %

BOBA /USDT

0.22867

-0.33 %

ALU /USDT

0.027450

3.96 %

SANTOS /USDT

4.3820

-1.19 %

RBN /USDT

0.2217

0.68 %

POLIS /USDT

0.2773

5.15 %

TVK /USDT

0.040087

-1.29 %

BEPRO /USDT

0.0013841

-8.91 %

SANDWICH /USDT

0.001248

2.80 %

KONO /USDT

0.022081

-2.66 %

SWAP /USDT

0.32156

-2.22 %

MNZ /USDT

0.0003701

0.89 %

LM /USDT

0.09051

-10.83 %

SRG /USDT

0.010617

-5.54 %

TAKI /USDT

0.005867

-2.31 %

TPT /USDT

0.0091962

-1.60 %

SYS /USDT

0.16150

-2.65 %

ACE /USDT

0.00709

1.57 %

SUPER /USDT

0.1315

-1.79 %

GQ /USDT

0.0068124

-0.30 %

PUNDIX /USDT

0.48257

-1.58 %

NULS /USDT

0.2726

-2.11 %

ELF /USDT

0.30037

-4.82 %

NRFB /USDT

0.00302

-3.82 %

IOTX /USDT

0.026512

-1.42 %

HC /USDT

0.07979

-1.70 %

CHER /USDT

0.010172

-7.15 %

XEC /USDT

0.00003182

1.75 %

XPRESS /USDT

0.0652

-3.97 %

AME /USDT

0.0022683

15.92 %

DHB /USDT

0.0006981

-0.59 %

NFTB /USDT

0.012389

-2.85 %

SIS /USDT

0.0916

-3.06 %

WSG /USDT

0.0000000019708

-0.68 %

MCRT /USDT

0.004040

17.88 %

REP /USDT

8.0892

0.02 %

HAPI /USDT

15.4053

-2.51 %

ORION /USDT

0.001578

0.70 %

JUV /USDT

2.5885

-1.25 %

DERI /USDT

0.02367

-5.09 %

PNG /USDT

0.043160

-1.47 %

SUDO /USDT

0.8272

-6.48 %

NORD /USDT

0.18628

-5.53 %

BTCST /USDT

0.6864

2.14 %

FRA /USDT

0.0029805

-0.20 %

TT /USDT

0.004611

1.20 %

KMA /USDT

0.0020265

-2.25 %

VR /USDT

0.00840

-1.06 %

ACX /USDT

0.06969

-2.68 %

DFA /USDT

0.04508

0.06 %

UDO /USDT

0.006927

-2.68 %

DUNE /USDT

0.00043480

-8.83 %

YFI /USDT

8788.51

0.59 %

RARI /USDT

1.6283

-0.12 %

NFTL /USDT

0.00677

-5.44 %

RDN /USDT

0.01357

2.41 %

XPNET /USDT

0.006397

8.29 %

SWEAT /USDT

0.0098826

-4.76 %

TRVL /USDT

0.060678

-1.34 %

DPR /USDT

0.00818

-0.12 %

SFI /USDT

48.143

5.35 %

FER /USDT

0.029801

-0.82 %

SKEB /USDT

0.0026024

-3.33 %

BERRY /USDT

0.0012189

0.37 %

THALES /USDT

0.78584

7.68 %

NEBL /USDT

0.9532

0.38 %

BOND /USDT

4.2828

3.45 %

CGG /USDT

0.0903

2.38 %

RIDE /USDT

0.0424

-0.46 %

GHST /USDT

1.1059

-1.49 %

MATTER /USDT

0.12328

-2.88 %

MV /USDT

0.14238

-5.85 %

BENQI /USDT

0.009321

-0.28 %

DEUS /USDT

62.64

-3.30 %

CONV /USDT

0.0006278

-0.50 %

SAMO /USDT

0.0034814

1.10 %

ARRR /USDT

0.37018

-1.09 %

RCN /USDT

0.0023484

-0.10 %

NUX /USDT

0.013382

-1.53 %

THE /USDT

0.001755

-0.73 %

INSUR /USDT

0.08018

-5.93 %

WHALE /USDT

0.7108

0.46 %

POLS /USDT

0.4305

1.08 %

WALV /USDT

0.045372

-4.30 %

DFYN /USDT

0.040326

0.07 %

CWAR /USDT

0.016628

3.08 %

KLAP /USDT

0.000374

-4.59 %

XPLA /USDT

0.51667

-2.94 %

HNS /USDT

0.030033

-0.86 %

MATH /USDT

0.11435

0.12 %

SLK /USDT

0.001860

2.59 %

WELL /USDT

0.0091820

3.85 %

TIP /USDT

0.01002

-1.47 %

MBS /USDT

0.049535

2.42 %

SHR /USDT

0.0024608

-0.25 %

GMAT /USDT

0.000118042

-6.76 %

KICKS /USDT

0.001549

0.38 %

BADGER /USDT

2.8286

0.55 %

FUN /USDT

0.0064296

-0.49 %

ORN /USDT

0.9173

-1.43 %

DATA /USDT

0.03799

-2.58 %

XETA /USDT

0.043969

1.79 %

ING /USDT

0.0009375

-1.78 %

OXT /USDT

0.08788

-1.32 %

SNM /USDT

0.7099

-2.04 %

CRAFT /USDT

0.009617

-6.49 %

CUDOS /USDT

0.00239

-4.01 %

SKU /USDT

0.00881

4.13 %

BABY /USDT

0.02350

2.53 %

MQL /USDT

0.001121

2.28 %

UNN /USDT

0.00050709

9.58 %

KUB /USDT

1.7130

-0.19 %

VIDYX /USDT

0.0008856

5.25 %

CRYPTOFI /USDT

0.0000002389

-2.52 %

REQ /USDT

0.09679

-1.16 %

QUICK /USDT

89.966

-3.07 %

MOOV /USDT

0.006371

-3.02 %

P00LS /USDT

0.09508

-0.69 %

TEDDY /USDT

0.00000048647

1.64 %

FALCONS /USDT

0.0044455

2.97 %

RENA /USDT

0.002274

-4.53 %

BTM /USDT

0.020677

0.78 %

OOE /USDT

0.022894

-3.10 %

DFI /USDT

0.53145

-2.75 %

ALPHA /USDT

0.10974

-1.53 %

VRT /USDT

0.00042736

-5.03 %

AE /USDT

0.0785

2.61 %

K21 /USDT

0.4296

-4.49 %

SN /USDT

0.197569

5.89 %

PSP /USDT

0.053641

-1.62 %

DILI /USDT

0.000071613

0.96 %

PRIDE /USDT

0.00205

-13.50 %

ALCX /USDT

20.569

-1.85 %

ATOLO /USDT

0.005983

-4.05 %

GMEE /USDT

0.01276

0.07 %

XMON /USDT

2815.03

-1.68 %

RATIO /USDT

0.0178

-9.64 %

DX /USDT

0.00037439

-6.87 %

ALPA /USDT

0.037605

5.18 %

DOMI /USDT

0.00588

4.07 %

MTV /USDT

0.0011919

-0.30 %

WSIENNA /USDT

0.47130

0.49 %

CWS /USDT

0.46728

4.04 %

B3X /USDT

0.001378

-7.57 %

XELS /USDT

0.61490

-0.73 %

ALICE /USDT

1.5638

-0.49 %

SOLR /USDT

0.0391

4.82 %

DLC /USDT

0.130475

-0.14 %

PSI /USDT

2.7683

5.18 %

VATRENI /USDT

0.3522

16.19 %

UMA /USDT

2.0939

-0.03 %

PROS /USDT

0.4970

-2.01 %

FORT /USDT

0.13001

-0.88 %

DPET /USDT

0.06505

-0.89 %

SLC /USDT

0.004077

-5.16 %

APN /USDT

0.0011448

-3.10 %

THG /USDT

0.0650

-1.66 %

ROCO /USDT

0.1835

2.11 %

ZONE /USDT

0.004004

-7.35 %

CVX /USDT

5.1469

-3.15 %

XYM /USDT

0.033444

-2.61 %

ALEPH /USDT

0.06934

-1.30 %

LYXE /USDT

7.9483

0.62 %

AKRO /USDT

0.0043848

-2.61 %