Tìm hiểu về dữ liệu web3 và phân tích

Ghi chép Blookchain

Trong khóa học về Dữ liệu Web3, chúng ta sẽ nói về tầm quan trọng của dữ liệu trên chuỗi, cách sử dụng dữ liệu và thậm chí cả con đường sự nghiệp trong tương lai. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về cách các công cụ phân tích này được tạo ra.

Giới thiệu về khóa học

Khóa học Dữ liệu Web3 do Footprint sản xuất sẽ hướng dẫn bạn cách phân tích dữ liệu trên chuỗi để lấy thông tin về giao dịch, tài khoản, hợp đồng thông minh, v.v. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hoạt động trên chuỗi, chuyển động vốn và mức độ phổ biến của dApps để luôn đón đầu xu hướng thị trường. Footprint Analytics là một công cụ phân tích dành riêng cho việc tích hợp dữ liệu trên chuỗi và cung cấp các biểu đồ trực quan để tạo nền tảng thân thiện với người dùng nhất. Trong khóa học này, bạn cũng sẽ tìm hiểu cách kiến trúc cơ bản quan trọng của sản phẩm phân tích dữ liệu được xây dựng để mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Bạn sẽ học được gì

  • ✅・Giá trị của phân tích trên chuỗi
  • ✅・Các tính năng và trường hợp sử dụng dấu chân
  • ✅・Các kịch bản phân tích trên chuỗi
  • ✅・So sánh ba công cụ phân tích
Tìm hiểu về dữ liệu web3 và phân tích
Đã học
4Thời gian cập nhật
561Học viên

Thông tin trước khóa học

Ngôn ngữ được hỗ trợ

عربي
Português (Brasil)
简体中文
Deutsch
English
Español
Français
Indonesia
日本語
Português (Portugal)
Русский язык
ภาษาไทย
Türkçe
繁體中文
Українська
Tiếng Việt

Thích hợp cho

Người mới bắt đầu

Người hướng dẫn

Footprint

Footprint

Phân tích dữ liệu Web3
Footprint Analytics giúp các nhà phân tích, nhà xây dựng và nhà đầu tư biến dữ liệu chuỗi khối thành thông tin chuyên sâu bằng các công cụ trực quan có thể truy cập và API đa chuỗi mạnh mẽ.

Tìm hiểu về dữ liệu web3 và phân tích

Ghi chép Blookchain

Trong khóa học về Dữ liệu Web3, chúng ta sẽ nói về tầm quan trọng của dữ liệu trên chuỗi, cách sử dụng dữ liệu và thậm chí cả con đường sự nghiệp trong tương lai. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về cách các công cụ phân tích này được tạo ra.

Tìm hiểu về dữ liệu web3 và phân tích
Đã học
4Thời gian cập nhật
561Học viên

Thông tin trước khóa học

Ngôn ngữ được hỗ trợ

عربي
Português (Brasil)
简体中文
Deutsch
English
Español
Français
Indonesia
日本語
Português (Portugal)
Русский язык
ภาษาไทย
Türkçe
繁體中文
Українська
Tiếng Việt

Thích hợp cho

Người mới bắt đầu

Giới thiệu về khóa học

Khóa học Dữ liệu Web3 do Footprint sản xuất sẽ hướng dẫn bạn cách phân tích dữ liệu trên chuỗi để lấy thông tin về giao dịch, tài khoản, hợp đồng thông minh, v.v. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hoạt động trên chuỗi, chuyển động vốn và mức độ phổ biến của dApps để luôn đón đầu xu hướng thị trường. Footprint Analytics là một công cụ phân tích dành riêng cho việc tích hợp dữ liệu trên chuỗi và cung cấp các biểu đồ trực quan để tạo nền tảng thân thiện với người dùng nhất. Trong khóa học này, bạn cũng sẽ tìm hiểu cách kiến trúc cơ bản quan trọng của sản phẩm phân tích dữ liệu được xây dựng để mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Bạn sẽ học được gì

  • ✅・Giá trị của phân tích trên chuỗi
  • ✅・Các tính năng và trường hợp sử dụng dấu chân
  • ✅・Các kịch bản phân tích trên chuỗi
  • ✅・So sánh ba công cụ phân tích

Nội dung khóa học

Người hướng dẫn

Footprint

Footprint

Phân tích dữ liệu Web3
Footprint Analytics giúp các nhà phân tích, nhà xây dựng và nhà đầu tư biến dữ liệu chuỗi khối thành thông tin chuyên sâu bằng các công cụ trực quan có thể truy cập và API đa chuỗi mạnh mẽ.