• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
Spot
Futures
Loan
USDT-M
USD-M
BTC-M
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

BTC /USDT

28465.4

-0.32 %

ETH /USDT

1816.56

-0.64 %

ARB /USDT

1.27607

-6.99 %

ID /USDT

0.485755

0.20 %

DOGE /USDT

0.084282

7.56 %

LQTY /USDT

2.2567

4.32 %

CFX /USDT

0.386166

-7.13 %

SHIB /USDT

0.0000113390

3.97 %

BLUR /USDT

0.6296

-1.54 %

USDC /USDT

0.9992

-0.02 %

FIL /USDT

5.7448

-0.04 %

FLOKI /USDT

0.0000369801

10.41 %

VOLT /USDT

0.0000013329

0.48 %

XEN /USDT

0.00000226

26.25 %

LTC /USDT

92.50

-0.77 %

MAGIC /USDT

1.42881

-3.36 %

KAS /USDT

0.040500

21.51 %

AGIX /USDT

0.41713

-4.05 %

VGX /USDT

0.34389

3.19 %

TOMI /USDT

2.08148

0.25 %

FTM /USDT

0.46341

-2.79 %

OAX /USDT

0.315774

-8.76 %

TRX /USDT

0.06678

1.87 %

XDB /USDT

0.0014549

-8.39 %

DOT /USDT

6.3967

1.01 %

TEM /USDT

0.05030

0.64 %

MASK /USDT

5.91777

-6.91 %

CSIX /USDT

0.051296

0.87 %

RDNT /USDT

0.35329

-6.35 %

DODO /USDT

0.181468

2.72 %

ADA /USDT

0.38650

-2.93 %

VRA /USDT

0.0064060

3.84 %

GNS /USDT

7.3230

-4.81 %

XRD /USDT

0.042996

3.24 %

BNB /USDT

315.59

-0.18 %

LINK /USDT

7.4857

-1.06 %

ETC /USDT

21.060

1.49 %

HBAR /USDT

0.075233

3.29 %

DZOO /USDT

0.0313953

-2.06 %

AGLA /USDT

0.07510

-1.50 %

SOL /USDT

20.996

-0.26 %

HAI /USDT

0.03903

-0.05 %

HOOK /USDT

1.82420

-0.66 %

SQUAD /USDT

0.018960

0.26 %

LUNC /USDT

0.00012729

1.54 %

EOS /USDT

1.1959

0.26 %

ASTRA /USDT

0.33313

6.48 %

SXP /USDT

0.66952

8.50 %

SUN /USDT

0.0065154

0.59 %

DYDX /USDT

2.4275

-2.91 %

SYN /USDT

0.8915

-2.03 %

GALA /USDT

0.041089

-1.18 %

RNDR /USDT

1.3140

-2.95 %

STX /USDT

0.87404

-4.99 %

SPA /USDT

0.005337

8.80 %

HIGH /USDT

2.1526

-3.85 %

BTT /USDT

0.0000006281

-0.45 %

1INCH /USDT

0.53445

-3.07 %

ATOM /USDT

11.4279

2.03 %

OP /USDT

2.2618

-1.63 %

ACS /USDT

0.00786519

-4.38 %

GRV /USDT

0.65973

2.38 %

INJ /USDT

4.9712

3.86 %

ACH /USDT

0.034836

-2.69 %

EVER /USDT

0.076193

-1.14 %

SDAO /USDT

0.6044

-2.05 %

APE /USDT

4.2098

0.03 %

HFT /USDT

0.58959

-0.88 %

KEY /USDT

0.0092846

-5.22 %

FLR /USDT

0.035013

-1.86 %

CARE /USDT

0.002478

-12.80 %

NFT /USDT

0.00000038452

1.04 %

ANKR /USDT

0.03654

1.72 %

MINA /USDT

0.76755

-1.23 %

LUNA /USDT

1.2927

-0.10 %

JASMY /USDT

0.0050978

-1.52 %

DC /USDT

0.0013160

20.81 %

XLM /USDT

0.107926

-3.75 %

AVAX /USDT

17.713

-0.15 %

SMART /USDT

1.0510

-5.76 %

VINU /USDT

0.00000001309

-7.62 %

ZMT /USDT

0.086607

95.44 %

SLP /USDT

0.0028137

4.01 %

ZIL /USDT

0.031678

7.68 %

MCG /USDT

0.10863

3.24 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000025610

-0.95 %

SCLP /USDT

0.25819

6.01 %

GPT /USDT

0.0840658

0.55 %

GFT /USDT

0.048155

-0.88 %

STORE /USDT

0.032517

0.84 %

USDD /USDT

0.99006

0.18 %

ASTR /USDT

0.063677

-0.81 %

VELO /USDT

0.006664

-5.32 %

SOS /USDT

0.00000011983

3.41 %

STIK /USDT

1.31727

14.27 %

WEMIX /USDT

1.3985

0.38 %

FLUX /USDT

0.61596

-0.91 %

HOT /USDT

0.002038

-5.69 %

BONE /USDT

1.1273

4.65 %

RACA /USDT

0.00018987

-2.47 %

WBT /USDT

5.331

-0.20 %

KON /USDT

0.08500

0.15 %

FET /USDT

0.36051

-2.88 %

CHO /USDT

0.62152

4.76 %

UNI /USDT

6.0742

-0.34 %

FDT /USDT

0.05140

-0.40 %

BRISE /USDT

0.00000045429

-2.49 %

GMM /USDT

0.00140502

-4.77 %

POLYX /USDT

0.1691

0.71 %

PAW /USDT

0.0000000338484

1.29 %

ICX /USDT

0.2839

3.76 %

DHX /USDT

3.7303

0.50 %

CSPR /USDT

0.039922

-2.43 %

OPUL /USDT

0.162901

-0.81 %

CTI /USDT

0.033208

5.33 %

GMT /USDT

0.39267

0.00 %

VAI /USDT

0.100133

-0.90 %

AOG /USDT

0.01601

-2.25 %

SSV /USDT

38.0935

1.00 %

LDO /USDT

2.4237

0.10 %

IGU /USDT

0.06804

-4.95 %

NEAR /USDT

1.9860

-0.55 %

APT /USDT

11.2191

-1.49 %

NOM /USDT

0.91190

-8.01 %

XCN /USDT

0.004093

-0.99 %

HAM /USDT

0.0000000032657

-1.11 %

VOXEL /USDT

0.24000

-2.60 %

PYR /USDT

3.8650

7.52 %

MPI /USDT

0.0037291

-4.52 %

ALGO /USDT

0.22210

-1.82 %

BONK /USDT

0.0000006637

2.43 %

KDA /USDT

0.99634

-0.42 %

COCOS /USDT

1.6423

-0.42 %

MOTG /USDT

0.42920

-0.35 %

MMPRO /USDT

0.24905

2.22 %

DMTR /USDT

0.0399405

-1.79 %

OAS /USDT

0.082139

-1.26 %

CKB /USDT

0.0047756

-4.18 %

QRDO /USDT

0.10109

-1.82 %

METIS /USDT

24.732

-1.11 %

TRADE /USDT

0.18700

69.67 %

DAG /USDT

0.04238

-19.09 %

BDX /USDT

0.055680

0.47 %

MDT /USDT

0.06137

-3.85 %

GRT /USDT

0.141081

-4.10 %

NVIR /USDT

0.052720

1.65 %

OCEAN /USDT

0.35207

-2.05 %

IMX /USDT

1.09757

-4.04 %

FTT /USDT

1.3237

-0.30 %

AR /USDT

8.687

-0.77 %

WIN /USDT

0.00008804

-1.10 %

UNDEAD /USDT

0.21388

-0.35 %

CRPT /USDT

0.10013

-2.78 %

LOOKS /USDT

0.14917

-4.16 %

SPUME /USDT

0.039080

48.25 %

SRM /USDT

0.22328

3.48 %

FITFI /USDT

0.01325

-3.07 %

CHZ /USDT

0.12172

1.04 %

ETHW /USDT

3.4923

2.65 %

CRV /USDT

0.9117

-3.20 %

ICP /USDT

5.2049

-0.04 %

SUSHI /USDT

1.0810

-2.44 %

CEEK /USDT

0.08501

-2.62 %

JST /USDT

0.02784

2.99 %

DIO /USDT

0.00542

5.44 %

XDC /USDT

0.042368

-1.75 %

LRC /USDT

0.37901

3.69 %

YGG /USDT

0.25874

-0.60 %

ATLAS /USDT

0.0033196

-0.28 %

HT /USDT

3.6756

1.01 %

PEOPLE /USDT

0.023478

1.18 %

HIFI /USDT

0.42593

1.72 %

ZEC /USDT

37.94

-2.16 %

MATIC /USDT

1.10917

-0.72 %

BAT /USDT

0.2818

-0.28 %

QTUM /USDT

3.112

-0.06 %

GRAIL /USDT

2793.63

-8.66 %

XCH /USDT

38.327

-0.84 %

RIF /USDT

0.140342

-3.73 %

SIN /USDT

0.005884

-5.84 %

C98 /USDT

0.27502

-4.32 %

PRQ /USDT

0.1190

-1.40 %

BBC /USDT

0.014207

-4.37 %

FEAR /USDT

0.14668

-3.25 %

PROM /USDT

4.8542

-0.62 %

AURORA /USDT

0.1850

-0.69 %

NMT /USDT

0.0097288

52.74 %

GOAL /USDT

0.1910

-9.13 %

TLOS /USDT

0.16891

1.90 %

YFII /USDT

1108.03

-0.17 %

PRIMAL /USDT

0.0044659

-4.75 %

BS /USDT

0.39025

-8.62 %

ALI /USDT

0.035205

-5.01 %

SEELE /USDT

0.003524

1.09 %

OPTIMUS /USDT

0.35379

0.80 %

WIT /USDT

0.004118

0.93 %

STARL /USDT

0.000002930

8.63 %

ROUTE /USDT

2.4498

-2.37 %

MANA /USDT

0.58911

-0.31 %

ROSE /USDT

0.060318

-1.14 %

STG /USDT

0.7249

-2.37 %

AZERO /USDT

1.5205

1.66 %

SAND /USDT

0.6315

0.26 %

D2T /USDT

0.027902

-8.18 %

USTC /USDT

0.021678

0.93 %

OGV /USDT

0.007777

21.23 %

JOE /USDT

0.59971

-0.21 %

DASH /USDT

58.42

-2.25 %

FRM /USDT

0.05487

0.47 %

T /USDT

0.03843

-8.67 %

DSLA /USDT

0.00231631

-12.07 %

SIDUS /USDT

0.0018584

-3.88 %

ELON /USDT

0.00000033736

1.61 %

KLV /USDT

0.00850

22.30 %

MDX /USDT

0.06758

-1.41 %

MAN /USDT

0.0382259

0.14 %

TROY /USDT

0.003787

7.76 %

ZRX /USDT

0.3117

-11.92 %

XCV /USDT

0.004177

2.07 %

RPL /USDT

44.212

-0.42 %

PBR /USDT

0.12288

-2.41 %

SKL /USDT

0.040606

-1.61 %

SWASH /USDT

0.02067

3.14 %

UFO /USDT

0.000001480

-3.26 %

ZBC /USDT

0.016926

0.27 %

RSR /USDT

0.0042898

6.11 %

SERO /USDT

0.02816

-2.08 %

TRU /USDT

0.079503

0.64 %

SPELL /USDT

0.0007865

-5.02 %

DERC /USDT

0.23062

-3.59 %

BCH /USDT

125.71

0.24 %

GT /USDT

5.1775

-0.05 %

MDAO /USDT

0.29388

-1.35 %

MATCH /USDT

0.0000860

11.68 %

PIAS /USDT

0.00966

7.33 %

STRAX /USDT

0.59749

-6.65 %

PSL /USDT

0.000442

-7.53 %

CVP /USDT

0.46323

0.98 %

ANC /USDT

0.01855

-2.00 %

OVR /USDT

0.2968

0.33 %

WOM /USDT

0.024659

-0.76 %

ISP /USDT

0.0010449

0.00 %

BLOK /USDT

0.0025473

3.42 %

ASTO /USDT

0.043472

-1.61 %

FNZ /USDT

0.004889

-2.29 %

THETA /USDT

1.0665

1.11 %

ML /USDT

0.10827

-6.15 %

RBC /USDT

0.020454

1.09 %

WSI /USDT

0.05709

3.59 %

KING /USDT

0.011387

-5.86 %

DESO /USDT

12.3439

9.45 %

ALPH /USDT

0.35939

4.49 %

DANA /USDT

0.0058

34.88 %

CRO /USDT

0.069806

0.71 %

QUACK /USDT

0.0000000010292

0.10 %

ZEN /USDT

10.704

-3.12 %

FTRB /USDT

0.005988

4.01 %

OVO /USDT

0.161716

0.50 %

ERG /USDT

1.4635

-2.83 %

GDT /USDT

0.0139

0.72 %

PORTO /USDT

2.5507

-4.35 %

FIO /USDT

0.03365

0.32 %

TSUKA /USDT

0.087458

2.11 %

FEVR /USDT

0.00057224

-1.42 %

POKT /USDT

0.0500

-0.59 %

SQUIDGROW /USDT

0.000000013047

-8.19 %

SFUND /USDT

1.1450

2.16 %

CFG /USDT

0.3009

6.47 %

OSMO /USDT

0.8077

0.44 %

RUNE /USDT

1.4745

2.21 %

SNX /USDT

2.5624

0.44 %

VXT /USDT

0.018430

-2.05 %

GST /USDT

0.020739

-1.27 %

DEVT /USDT

0.00324

-1.81 %

CQT /USDT

0.1569

0.83 %

DF /USDT

0.0688

-2.27 %

WING /USDT

7.0196

10.32 %

RJV /USDT

0.059597

-7.48 %

COTI /USDT

0.07959

-1.64 %

REAP /USDT

0.01746

-3.48 %

DKS /USDT

0.002231

-4.65 %

SONAR /USDT

0.01181

-29.91 %

SGB /USDT

0.009196

-1.29 %

REN /USDT

0.10305

-6.15 %

AAVE /USDT

74.08

-0.77 %

LINA /USDT

0.0110792

-4.42 %

RITE /USDT

0.0019390

3.41 %

VP /USDT

6.472

-1.90 %

MC /USDT

0.29677

2.97 %

ONSTON /USDT

0.00826

-2.93 %

HNT /USDT

1.3520

-1.24 %

AKITA /USDT

0.00000021932

2.66 %

SOLO /USDT

0.16034

-1.35 %

DUSK /USDT

0.1784

-0.88 %

XCAD /USDT

1.76157

-1.73 %

ATD /USDT

0.1806

-3.16 %

CULT /USDT

0.000006676

-0.55 %

OMG /USDT

1.5437

-1.66 %

BLZ /USDT

0.085152

-0.68 %

REDTOKEN /USDT

0.000800

-1.71 %

BNX /USDT

0.5808

3.62 %

EUL /USDT

3.5126

-2.91 %

WAVES /USDT

2.137

0.80 %

HELLO /USDT

0.037176

-9.19 %

BOSON /USDT

0.2202

0.18 %

DARK /USDT

0.029243

-0.77 %

DAO /USDT

1.55167

-0.09 %

DEBT /USDT

16.410

-0.10 %

BOA /USDT

0.027631

0.26 %

CORE /USDT

1.6900

-1.62 %

DENT /USDT

0.00111307

-0.12 %

CRF /USDT

0.002114

3.57 %

SC /USDT

0.004165

2.46 %

SWP /USDT

0.002198

35.26 %

AIRTNT /USDT

0.000634

-2.16 %

EJS /USDT

0.004804

-2.96 %

BSV /USDT

36.073

0.01 %

VADER /USDT

0.000066

37.50 %

RFOX /USDT

0.013936

-2.69 %

NUM /USDT

0.047927

-1.56 %

MDF /USDT

0.001073

-13.46 %

XTAG /USDT

0.02912

0.03 %

TIDAL /USDT

0.00032467

-0.76 %

GMX /USDT

75.079

-1.23 %

CAKE /USDT

3.7620

1.53 %

VEMP /USDT

0.01335

1.67 %

FIU /USDT

0.002626

0.45 %

FEG /USDT

0.0006464

-4.91 %

BUY /USDT

0.020080

0.16 %

VET /USDT

0.02361

0.72 %

METALDR /USDT

0.0007842

-3.69 %

WAR /USDT

0.008119

19.59 %

CELL /USDT

0.3285

4.35 %

BVT /USDT

0.017578

-3.75 %

PHB /USDT

1.150272

-1.29 %

GLQ /USDT

0.0101331

2.46 %

MLT /USDT

0.11345

-1.53 %

EGLD /USDT

42.622

-1.06 %

GAME /USDT

0.03876

-1.77 %

PUSH /USDT

0.36442

-3.49 %

HECH /USDT

0.05414

-0.62 %

KISHU /USDT

0.0000000005375

2.85 %

IRIS /USDT

0.03344

-1.47 %

NOS /USDT

0.01711

-0.11 %

CHNG /USDT

0.11343

9.21 %

PERL /USDT

0.032013

-3.49 %

REELT /USDT

0.016589

13.26 %

CTC /USDT

0.3609

2.90 %

PENDLE /USDT

0.37554

4.40 %

HOD /USDT

0.00570

6.74 %

WOZX /USDT

0.048000

-1.35 %

BEL /USDT

0.62335

-1.19 %

ABBC /USDT

0.082835

0.97 %

FCON /USDT

0.0000896

4.30 %

CELR /USDT

0.022129

-6.40 %

MGKL /USDT

0.00000104664

-5.55 %

PYM /USDT

0.0016239

-0.27 %

ONE /USDT

0.020694

-1.97 %

WOO /USDT

0.21714

-2.08 %

MTL /USDT

1.26354

-2.39 %

WNCG /USDT

0.11485

-0.71 %

LBLOCK /USDT

0.0002420

36.26 %

LABS /USDT

0.00108914

1.28 %

REALM /USDT

0.01350

-4.11 %

POP /USDT

0.000001256

-7.57 %

BDP /USDT

0.20892

-0.62 %

LIME /USDT

0.010659

-6.55 %

KIN /USDT

0.00000652

8.48 %

DOGGO /USDT

0.000000003957

-0.55 %

RVN /USDT

0.02639

0.99 %

STORJ /USDT

0.3950

-2.54 %

NAOS /USDT

0.040246

-14.62 %

RLY /USDT

0.013043

0.43 %

DCRN /USDT

0.2446

-0.85 %

FIN /USDT

0.0011367

0.29 %

CWEB /USDT

0.022021

5.13 %

ZODI /USDT

0.00055

14.58 %

GAL /USDT

1.7990

0.44 %

CRU /USDT

1.26489

-0.54 %

EGAME /USDT

0.000115349

0.64 %

ORT /USDT

0.018257

8.85 %

HIBS /USDT

0.0002824

-1.05 %

FIS /USDT

0.54862

-2.45 %

ESG /USDT

0.63300

-2.25 %

DYP /USDT

0.10874

-1.04 %

LIT /USDT

1.09235

-1.32 %

ONT /USDT

0.2421

0.95 %

MHUNT /USDT

0.00999

-1.38 %

CHAMP /USDT

0.027747

-3.42 %

TWT /USDT

1.1840

-0.97 %

ONG /USDT

0.3067

3.47 %

MOB /USDT

1.4214

-1.79 %

MNW /USDT

1.8223

-2.70 %

CPOOL /USDT

0.03750

-0.87 %

POLC /USDT

0.028335

-4.15 %

GARI /USDT

0.05113

1.65 %

GLMR /USDT

0.37975

-1.50 %

NEXO /USDT

0.6733

-6.04 %

ARV /USDT

0.00007739

-2.00 %

GOV /USDT

0.007977

-4.43 %

AXS /USDT

8.404

-0.26 %

CELO /USDT

0.65923

-3.90 %

WAXL /USDT

0.60741

0.19 %

NBS /USDT

0.000437

-0.45 %

BBANK /USDT

0.005810

7.73 %

ENJ /USDT

0.41286

0.31 %

XTZ /USDT

1.1220

-0.59 %

LEVER /USDT

0.0021523

0.45 %

LUFFY /USDT

0.0001318

12.07 %

COREUM /USDT

0.26990

-3.04 %

MSWAP /USDT

0.0003366

-5.20 %

IMPT /USDT

0.0079246

-2.47 %

FREE /USDT

0.00000017300

1.45 %

METAX /USDT

0.0937

-2.69 %

MKR /USDT

688.42

-0.21 %

WRT /USDT

0.16868

-4.31 %

NEO /USDT

12.34

-1.59 %

METAL /USDT

0.0484

0.00 %

TIMECHRONO /USDT

38.752

-0.58 %

ZAM /USDT

0.002626

5.54 %

KZEN /USDT

0.016041

4.16 %

DBC /USDT

0.0048434

-2.86 %

LOCG /USDT

0.01959

-0.81 %

HE /USDT

0.002723

6.24 %

LGX /USDT

0.006892

-1.61 %

PLCU /USDT

172.56

-1.50 %

MESA /USDT

0.002885

0.10 %

MOVR /USDT

8.3188

-1.18 %

CERE /USDT

0.0055624

-3.86 %

CHESS /USDT

0.2681

-3.35 %

LIKE /USDT

0.00551

-4.67 %

WWY /USDT

0.006887

-0.57 %

SPELLFIRE /USDT

0.001254

-2.71 %

ELT /USDT

0.043292

7.60 %

RSS3 /USDT

0.18473

3.32 %

MLK /USDT

0.28075

0.64 %

BICO /USDT

0.38308

-1.81 %

SNT /USDT

0.02869

-8.04 %

CELT /USDT

0.000188

-2.59 %

STND /USDT

0.030700

5.62 %

DREP /USDT

0.4657

1.68 %

DDOS /USDT

0.0470

31.28 %

IOTA /USDT

0.2336

3.63 %

PBX /USDT

0.001656

-3.27 %

ORAI /USDT

4.1179

-4.64 %

PSTAKE /USDT

0.10137

4.67 %

CREDIT /USDT

0.0073371

7.90 %

CVTX /USDT

0.140199

-0.44 %

WLKN /USDT

0.047558

1.59 %

NVG /USDT

0.0971

0.51 %

SD /USDT

1.1191

-4.70 %

ACA /USDT

0.09928

-1.24 %

UFI /USDT

0.02998

-2.69 %

PIP /USDT

0.10575

-7.31 %

POPK /USDT

0.008255

-16.98 %

HERA /USDT

0.006351

12.58 %

KLO /USDT

0.009889

-0.26 %

STEPG /USDT

0.0004614

31.82 %

XEM /USDT

0.041222

2.31 %

WAM /USDT

0.005227

-1.80 %

TDROP /USDT

0.004085

1.21 %

HSF /USDT

0.7426

-1.97 %

LPT /USDT

6.980

-1.62 %

GITCOIN /USDT

1.8237

-3.22 %

SPO /USDT

0.00162312

10.64 %

IAG /USDT

0.009438

0.31 %

OKB /USDT

41.973

0.04 %

WATT /USDT

0.01412

-12.78 %

JAM /USDT

0.0023707

-0.27 %

HADES /USDT

0.8400

-2.22 %

KNIGHT /USDT

0.009180

3.79 %

CANTO /USDT

0.29170

-0.70 %

BONDLY /USDT

0.005924

-0.50 %

TORN /USDT

6.9499

2.98 %

BBF /USDT

0.224

-6.27 %

GOB /USDT

0.003961

-3.48 %

EWT /USDT

3.3051

-1.34 %

MXC /USDT

0.019486

0.64 %

YFDAI /USDT

213.563

-0.50 %

MEAN /USDT

0.02041

0.09 %

CHR /USDT

0.17032

4.67 %

GENS /USDT

0.001362

5.74 %

OGN /USDT

0.1198

-0.82 %

SHILL /USDT

0.016465

-0.12 %

TLM /USDT

0.020111

-0.69 %

SUPE /USDT

0.0137

4.58 %

LOKA /USDT

0.49062

-1.60 %

PERC /USDT

0.1733

-7.22 %

RNDX /USDT

0.000135

-1.45 %

ADS /USDT

0.1596

-1.72 %

QNT /USDT

125.699

0.25 %

ZLW /USDT

0.034384

-1.93 %

BAND /USDT

1.8149

-5.36 %

TARA /USDT

0.001702

2.28 %

POLYDOGE /USDT

0.000000008946

-3.51 %

UBXS /USDT

0.036671

12.47 %

DCR /USDT

19.942

-0.34 %

XPR /USDT

0.001488

-1.91 %

LEASH /USDT

392.11

-0.75 %

DES /USDT

0.0015235

-1.97 %

UOS /USDT

0.2441

-0.97 %

PRMX /USDT

0.0037430

-2.22 %

LAZIO /USDT

2.7052

-1.72 %

CEL /USDT

0.37974

5.10 %

DFL /USDT

0.002881

5.84 %

ILV /USDT

59.50

-1.04 %

BAJU /USDT

0.076141

-4.70 %

SENATE /USDT

0.057702

-3.42 %

KUBE /USDT

0.008823

-1.56 %

IOST /USDT

0.011019

1.60 %

MILO /USDT

0.000000018883

-1.13 %

FRR /USDT

0.00012

0.00 %

TOMO /USDT

0.6048

-3.34 %

MONS /USDT

0.014169

0.13 %

VELA /USDT

4.8606

-4.81 %

CITY /USDT

4.4985

-1.21 %

RAY /USDT

0.25468

7.76 %

FXS /USDT

8.725

-2.45 %

BSCPAD /USDT

0.1809

3.43 %

UFT /USDT

0.4062

-0.44 %

KSM /USDT

33.568

-3.87 %

XPRT /USDT

0.3519

-0.73 %

SDN /USDT

0.36898

0.11 %

DEGO /USDT

2.0667

-4.62 %

AIOZ /USDT

0.028754

0.23 %

AART /USDT

0.001712

-2.00 %

TON /USDT

2.2600

1.25 %

VELODROME /USDT

0.14431

-2.88 %

WZRD /USDT

0.00376

-0.26 %

OOKI /USDT

0.0040023

1.43 %

TAMA /USDT

0.011375

-6.20 %

STOS /USDT

0.58152

4.90 %

WNXM /USDT

25.4851

-2.29 %

URUS /USDT

17.837

-1.63 %

TWITFI /USDT

0.0004985

-6.13 %

IBFK /USDT

0.7301

-15.33 %

FLM /USDT

0.098137

0.00 %

ATM /USDT

2.8103

-2.75 %

ZCX /USDT

0.08326

-3.21 %

EFI /USDT

0.07561

-2.36 %

ATA /USDT

0.16117

-3.32 %

MTS /USDT

0.005810

-1.00 %

SFG /USDT

0.009473

38.77 %

HTR /USDT

0.08507

0.51 %

NBP /USDT

0.000103397

22.26 %

PVU /USDT

0.025513

-13.50 %

ZKS /USDT

0.062010

-1.06 %

EMPIRE /USDT

0.0016598

-19.88 %

AAA /USDT

0.000007362

18.20 %

SAITAMA /USDT

0.0017972

-1.17 %

KAVA /USDT

0.8720

-2.05 %

LOA /USDT

0.00258

-18.61 %

VLX /USDT

0.01971

1.23 %

KT /USDT

0.003332

-11.85 %

UMEE /USDT

0.00627

-5.85 %

IOI /USDT

0.1505

1.62 %

HORD /USDT

0.04822

4.53 %

ROOBEE /USDT

0.000824

-0.12 %

REI /USDT

0.03120

-1.29 %

XYO /USDT

0.005194

-0.23 %

WAXP /USDT

0.071223

0.19 %

EQ /USDT

0.0010354

-0.19 %

GZONE /USDT

0.035825

14.14 %

SRT /USDT

0.000077

-3.75 %

BTG /USDT

15.1848

0.17 %

O3 /USDT

0.0666

3.25 %

ARTEM /USDT

0.001395

-4.05 %

QLC /USDT

0.0790329

-0.25 %

ORBR /USDT

2.3090

-7.78 %

BAKE /USDT

0.19170

-2.28 %

WILD /USDT

0.3899

-1.31 %

SOV /USDT

0.82517

-0.10 %

AUCTION /USDT

5.5688

-2.73 %

CIRUS /USDT

0.081614

5.92 %

STRM /USDT

0.01225

1.57 %

XOR /USDT

3.315

2.79 %

STBU /USDT

0.019703

-8.91 %

WOOF /USDT

0.0008223

-1.22 %

REEF /USDT

0.0027569

0.20 %

LIFE /USDT

0.00032366

-1.05 %

AAG /USDT

0.00628

0.31 %

CRTS /USDT

0.0002397

-2.75 %

FSN /USDT

0.3940

8.30 %

NYM /USDT

0.23319

-2.94 %

VTHO /USDT

0.0013573

-0.44 %

AQDC /USDT

0.00401

-1.95 %

SWFTC /USDT

0.0011835

9.88 %

METO /USDT

0.001332

4.47 %

ADX /USDT

0.1871

-4.19 %

GEAR /USDT

0.012807

-9.31 %

OMI /USDT

0.0007894

1.75 %

RLC /USDT

1.7150

-1.87 %

QKC /USDT

0.011000

1.28 %

BRKL /USDT

0.022514

22.40 %

PDEX /USDT

1.7461

-1.31 %

HAO /USDT

0.004618

3.12 %

XPLA /USDT

0.51822

-4.12 %

AFC /USDT

3.0395

-3.74 %

NXD /USDT

0.000579

-1.53 %

FLY /USDT

0.0012710

-0.44 %

AERGO /USDT

0.13395

1.71 %

CVC /USDT

0.10955

0.68 %

MPH /USDT

0.019349

-0.56 %

BAMBOO /USDT

0.036831

26.38 %

SKRT /USDT

0.0011519

-0.92 %

MBX /USDT

2.6970

-0.02 %

CLV /USDT

0.06257

-0.71 %

EZ /USDT

0.07222

-7.37 %

PLSPAD /USDT

0.0092654

1.12 %

1EARTH /USDT

0.0025665

-3.55 %

OUSD /USDT

0.99992

0.00 %

PHTR /USDT

0.029436

0.83 %

SLIM /USDT

0.0500

-0.99 %

DIA /USDT

0.36722

-2.24 %

WOOP /USDT

0.011693

-3.92 %

ODDZ /USDT

0.02023

0.49 %

SOUL /USDT

0.18230

2.40 %

TFUEL /USDT

0.05528

-0.98 %

POLK /USDT

0.04583

-8.54 %

NKN /USDT

0.107530

-0.67 %

PIT /USDT

0.0000000005332

1.69 %

EDEN /USDT

0.0691

-1.70 %

EPK /USDT

0.015014

-0.68 %

LIQUIDUS /USDT

0.1463

-0.67 %

IDEA /USDT

0.01004

-2.42 %

TKO /USDT

0.34046

1.90 %

OLE /USDT

0.023378

-5.19 %

KLAY /USDT

0.2282

-1.21 %

CTK /USDT

0.82773

-1.15 %

ORBS /USDT

0.032266

1.01 %

FIRE /USDT

0.0125787

-8.86 %

LTO /USDT

0.107847

-3.06 %

BSW /USDT

0.18479

-1.01 %

ENS /USDT

13.515

0.05 %

XWG /USDT

0.0011028

-0.37 %

DLC /USDT

0.130454

-0.08 %

YFI /USDT

8769.87

-0.07 %

ETHF /USDT

0.2740

-1.68 %

DORA /USDT

3.29701

-1.96 %

COS /USDT

0.006817

-1.50 %

ATEAM /USDT

2.372

3.35 %

VATRENI /USDT

0.3572

4.78 %

GNO /USDT

112.02

-2.06 %

NIM /USDT

0.0014407

2.91 %

SNK /USDT

0.01278

0.39 %

KAR /USDT

0.1487

-2.23 %

LSK /USDT

1.1114

2.01 %

FRONT /USDT

0.23798

-0.46 %

REVU /USDT

0.02371

-1.37 %

10SET /USDT

0.5030

0.53 %

FIDA /USDT

0.41028

-0.22 %

PAF /USDT

0.0003924

-1.72 %

CREAM /USDT

13.913

-1.79 %

ELA /USDT

1.18161

1.60 %

DOME /USDT

0.001157

-2.03 %

COMP /USDT

43.178

-0.59 %

CNAME /USDT

0.000615

-1.91 %

BTS /USDT

0.011500

-0.39 %

PINE /USDT

0.18179

-1.96 %

CTSI /USDT

0.1439

-1.23 %

VEE /USDT

0.00015506

1.42 %

VEGA /USDT

1.2400

-1.61 %

DRGN /USDT

0.00753

8.18 %

IDEX /USDT

0.05340

-1.67 %

IHC /USDT

0.00005320

2.58 %

PRT /USDT

0.00282203

-23.96 %

ERN /USDT

1.85986

-0.27 %

LOVELY /USDT

0.000000071768

1.05 %

PERP /USDT

0.83080

-2.39 %

QTC /USDT

0.6729

-3.17 %

SUDO /USDT

0.8345

-6.04 %

BOBA /USDT

0.22879

-0.24 %

BNC /USDT

0.27567

-0.02 %

NSBT /USDT

2.382

-3.75 %

GQ /USDT

0.0067987

-2.01 %

SCY /USDT

0.00013578

-0.35 %

HIVE /USDT

0.4055

-2.10 %

PHA /USDT

0.1446

-1.02 %

HAPI /USDT

15.4071

-2.31 %

SLG /USDT

0.010911

-10.38 %

ULU /USDT

33.5201

-1.44 %

RARE /USDT

0.11907

0.09 %

ARPA /USDT

0.04159

-0.54 %

ICE /USDT

1.29020

29.47 %

SCRT /USDT

0.6765

-0.64 %

MTRG /USDT

2.8845

-2.29 %

ARES /USDT

0.0013704

3.70 %

XCUR /USDT

0.05675

8.82 %

MCRN /USDT

0.08651

-2.78 %

IOTX /USDT

0.026559

-1.19 %

POND /USDT

0.0098440

-1.75 %

AMP /USDT

0.003727

-1.24 %

PPAD /USDT