• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    ปรับเปลี่ยนสีชาร์ตแท่งเทียน
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
Web3 เอ็กซ์เชนจ์
หน้าแรก Gate.io Scheduled BTC Margined Perps Trading Engine Upgrade (28 October, 14:00-14:05 UTC)

Gate.io Scheduled BTC Margined Perps Trading Engine Upgrade (28 October, 14:00-14:05 UTC)

2022-10-27 08:22:28 UTC 25755 อ่าน
Gate.io is going to upgrade and optimize the BTC margined Perps trading engine from 14:00-14:05 UTC on 28 October, 2022. The upgrade will take about 5 minutes and partial service of BTC margined perpetual contracts trading will be unavailable during the process. There might be trading interruption (about 1 second) and query interruption (about 1 second) on all perpetual contracts during the process. If you are an affected trader and API user, please adjust your strategies beforehand.

Affected services:
All BTC margined perpetual contracts

This upgrade will add BTC margined perpetual contracts to Portfolio Margin Account and allow users to share margin among more trading products. Thank you for your understanding and continued support.

Gateway to Crypto
Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly and easily on Gate.io

Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
Download iOS/Android App right now.

Reach out to us!
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram: https://t.me/gate_zh
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium: https://medium.com/@gateio
Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

Gate.io Team
October 27, 2022


ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io
//